Sairion ja Hätilän pysäköinnistä järjestetyn asukaskyselyn vastaukset

Kaupunkirakenne sai käsiteltäväkseen valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kuntalaisten tarpeet tulisi ottaa pysäköintiin liittyvässä suunnittelussa riittävästi huomioon, Sairion ja Hätilän pysäköintikieltoja koskevat suunnitelmien osat arvioitaisiin uudelleen, asukkaita osallistettaisiin tämän uudelleenarvioinnin yhteydessä, moottoriajoneuvojen pysäköimistä katujen nurmipintaisilla reuna-alueilla ei tulkittaisi niin herkästi maastopysäköinniksi ja että pysäköinti asuinalueiden tonttikatujen varsilla tulisi periaatteellisesti mahdollistaa.

Asukkaille järjestettiin kysely muuttuneista pysäköintijärjestelyistä toukokuussa 2023

Sairion, Hätilän ja Idänpään pientaloalueille järjestettiin asukaskysely alueen muuttuneista pysäköinti- ja liikennejärjestelyistä toukokuussa 2023.

Kysely jaettiin kaikkiin liikennesuunnittelman vaikutusalueen kotitalouksiin, joita on yli 400. Kyselyyn saatiin 182 vastausta.

Vaikutusalue oli jaettu kyselyssä olleessa kartassa seuraavasti: A alue on sininen, B on punainen ja C on vihreä alue. Vastaajia pyydettiin kertomaan millä karttakuvan alueella he asuivat. Enemmistö vastaajista (47%) asui alueella A, alueella B asui 24% vastaajista ja alueella C 29% vastaajista.

Millä alueella asut oheisen karttakuvan perusteella?

Vastaajista enemmistö oli sitä mieltä, että heidän asuinalueellaan on tällä hetkellä liian vähän pysäköintimahdollisuuksia, ja että pysäköintipaikkojen määrää tulisi kasvattaa esimerkiksi toteuttamalla pysäköintilevikkeitä tai -taskuja niille soveltuvissa paikoissa.

Asuinalueellani on tällä hetkellä riittävästi pysäköintimahdollisuuksia?
Pysäköintipaikkojen määrää tulisi alueellani kasvattaa esim. toteuttamalla pysäköinti levikkeitä/taskuja niille soveltuvissa paikoissa?

Kuitenkin suurin osa oli myös sitä mieltä, että kunnossapidon tulee olla alueella mahdollisimman tehokasta, vaikka se tarkoittaisi, että pysäköintiä joudutaan paikoin kieltämään. Enemmistö myös ymmärsi, että kunnossapitoon ja lakiin nojaavat perusteet pysäköintikieltojen asettamiselle olivat olemassa.

Kunnossapidon (esim. päällystevaurioiden korjaus tai lumen auraus) tulee olla alueellani mahdollisimman tehokasta, vaikka se tarkoittaisi, että pysäköintiä joudutaan paikoin kieltämään?
Alueeni liikennejärjestelyt ovat tarkoituksenmukaisia ja ymmärrän kunnossapitoon sekä lakiin nojaavat perusteet pysäköintikieltojen asettamiselle kapeimmissa paikoissa?

Suurin osa vastaajista oli täysin tai hieman erimieltä siitä, että kiinteistöjen kunnossapitovastuulla oleville nurmialueille voisi vapaasti pysäköidä.

Kunnossapitosäännössä ajoradan vieressä olevat nurmipintaiset reuna-alueet kuuluvat kiinteistöjen kunnossapitovastuulle. Näillä nurmialueilla voi mielestäni vapaasti pysäköidä, vaikka se rikkoisi lakia, tarkoittaisi kiinteistölleni lisääntynyttä kunnossapitoa, heikentäisi alueen kuivatusta ja laskisi esim. alueella suoritettavan talvikunnossapidon palvelutasoa?

Suurin osa vastanneista myös toivoi, että kaupunki puuttuu jatkossakin kiinteistön kunnossapitovastuulla olevalla nurmialueella tapahtuvaan laittomaan pysäköintiin.

Kaupungin tulee puuttua jatkossakin kunnossapitosäännössä kiinteistöni kunnossapitovastuulle kuuluvan nurmialueen laittomaan käyttämiseen moottoriajoneuvojen pysäköintialueena?

Avoimissa palautteissa mielipiteet jakautuivat voimakkaasti

Samoista kohteista saattoi tulla useita täysin eri kannalla olevia palautteita. Osa ei esimerkiksi nähnyt maastopysäköinnissä ongelmia ja toivoi sen sallimista. Osa taas kertoi pysäköintikieltojen korjanneen nurmipysäköinnin aiheuttamia ongelmia. Pysäköintikieltojen myötä talvikunnossapidon laadun kerrottiin parantuneen, sekä huoltoliikenteen onnistuvan paremmin. Pysäköintikieltoja myös toivottiin lisää, jotta talvikunnossapito paranisi.

Useita palautteita tuli siitä, että pysäköintiongelma ei ole ollut alueella paha ja ei ole aiheuttanut ongelmia. Useammassa palautteessa toivottiin, että oman tontin edustalla nurmialueella ei saisi yleisesti pysäköidä, mutta sitä saisi käyttää tilapäisesti omaan pysäköintiin. Vastauksista ilmeni myös, että osa asukkaista on tulkinnut liikennemerkkejä väärin ja kommentoivat esim. kielloista kohteista, joissa pysäköinti on todellisuudessa edelleenkin sallittua toisella puolella katua.

Alla muutamia asukkaiden jättämiä sanallisia palautteita

”Kotkankadulla mahtuu pysäköimään tienviereen asfaltti osuudelle. Mielestäni asukkaan oma väki saisi pysäköidä omalle nurmikko alueelle hetkellisesti (muutama tunti) Sairionkadulla moni asukas pysäköi 247 tien viereen, mikä aiheuttaa päivittäin vaaratilanteita. Näillä henkilöillä olisi omassa pihassaan tilaa autoille/ helposti järjesteltävissä”

”Ennen pysäköintikiellon asettamista ja itse asiassa myös sen jälkeen kotikatuni on ajoittain tukossa niin, että isot ajoneuvot eivät mahdu läpi. Pysäköinnin valvonta voisi seurata keskustan lisäksi myös asuinalueita.”

”Papinniityntie on leveä ja näkyvyydeltä hyvä loppupäästä jonne pyörätietä ei ole levitetty (C-alueen loppuosa). Kadunvarsipysäköinti tulee uudelleen sallia jalkakäytävän puolella tietä. Viheralueen voi edelleen pitää kiellettynä.”

”Mielestäni pitkäaikainen pysäköinti kadun varteen pitäisi kieltää (esim aurauksen takia), mutta kyllä kylässä pitää saada käydä ja tällöin pitäisi auton saada jättää kadun varteen. Täällä pihat ovat niin pieniä, ettei niihin saa omien autojen lisäksi vieraiden autoja mahtumaan.”

”Kiinteistömme kohdalla on pysäköinti toiminut aina moitteettomasti. Pihassamme ei ole vieraspaikkoja. Kesäaikoina vierailijat ovat pysäköineet nurmialueelle kadunvarteen. Huomauttamisia ei ole koskaan ollut. Toivon, että asia hoituu samalla tavalla jatkossakin.”

”Alueella ei ole asukkaan näkökulmasta minkäänlaista pitkäaikaisesta maastopysäköinnistä aiheutuvaa ongelmaa. Ylimääräiset kiellot ovat pääsääntöisesti asukkaiden kiusaamista.”

”Kotkankadulla parikymmentä vuotta asuneena, paljon autoja kadun varteen (tai osin nurmille) pysäköitynä nähneenä, lähes mahdotonta kuvitella mitä vaaratilanteita kadun toisella puolella järkevä pysäköinnin salliminen voisi aiheuttaa. (käsittääkseni kieltoa on perusteltu turvallisuudella).”

”En pidä järkevänä sitä, että katujen varsiin rakennettaviin levikkeisiin tms käytettäisiin rahaa. Rahoille löytyy parempaakin käyttöä kuin peltilehmien asfaltoitujen laidunpaikkojen rakentaminen.”

”Kyllä ne autot sinne teiden varsille sopii.”

”Pitkäaikaispysäköinti ei ole ollut ongelma alueella, jolla asun. Lähinnä kadunvieripysäköintiä on talojen asukkaiden vierailla, ja se on satunnaista ja lyhytaikaista. ”

”Täysin OK! Saisi jäädä näin.”

”Pysäköintikieltoja tulisi järkevöittää lisäkilvillä. Kunnossapitotarve painottuu talviaikaan, joten kesällä pysäköinti voisi hyvin olla vapaampaa.”

”Omakotiasukkaan kunnossapitovastuulla oleva nurmialue ei voi olla yleinen pysäköintialue. Toisaalta omakotiasukkaan tulee voida ainakin tilapäisesti käyttää vastuullaan olevaa nurmikaistaa kiinteistönsä pysäköintiin.”

”Katselin aiemmin kotimatkalla tilannetta, jossa kadun varressa oli merkki ”pysähtyminen kielletty” lisäkilvellä oli sallittu pysähtymine takseille. Merkin vaikuttavuus oli nolla, sen vaikutusalueella seisoi usein auto taikka jopa kaksi. Nyt ristiriita on poissa, merkki on poistettu. Hyvä niin.”

”Mielestäni paikoitellen levikkeiden toteutus on järkevin tapa osoittaa pysäköinnille paikat.”

”Ehdotan ratkaisuksi vuoropysäköintimahdollisuutta eli parillisina päivinä tien toiselle puolelle ja parittomina toiselle. Näin estetään myös mahdollisuus ns. varastoida autoja pitkiksi ajoiksi kadun viereen. Tällä ratkaisulla myös mahdollistuu asukkaille ja asukkaiden vieraille normaali pysäköintimahdollisuus kiinteistön edessä tai välittömässä läheisyydessä.”

”Pysäköintikielto on mielestämme toiminut hyvin. Erityisesti toimivuus näkyi talvella, kun lumen vuoksi tie oli muutenkin kapea. Lisäksi pysäköintikielto mahdollistaa pelastusajoneuvojen esteettömän kulun. Olemme erittäin tyytyväisiä liikennejärjestelyihin ja pysäköintikieltoon. Toivomme, että se pysyisi sellaisenaan kuin se on tällä hetkellä.”

Kaupunkirakennelautakunta käsittelee selvityksen liikenne- ja pysäköintijärjestelyistä Sairion, Hätilän ja Idänpään alueilla kokouksessaan keskiviikkona 11.10.2023.