Tällä viikolla otetuissa näytteissä ei todettu jätevesivaikutusta

Tällä viikolla Hangasmäen jätevesivuodon vuoksi otetuissa kaivovesinäytteissä ei todettu jätevesivaikutusta. Jätevesivuodon vaikutusalue on rajattu aivan vuotokohdan läheisyyteen. Vuoto tapahtui Tuuloksentien vieressä olevassa paineviemärissä Perä-Hätilän tien risteyksestä noin 300 metriä Eteläisten suuntaan. Kaikki vuodon vaikutusalueella olevat talousvesikaivot on tutkittu.

Pohjaveden laadun tarkkailuun liittyen otetaan vielä ainakin yksi kaivovesinäyte. Pintavesinäytteitä otetaan Hämeen ELY-keskuksen näytteenottosuunnitelman mukaisesti.

Jatkotoimenpiteistä tulee päättämään Hämeen ELY-keskus

Vuodon vaikutusten arvioinnissa pohjaveteen Hämeenlinnan viranomaispalvelut on tehnyt yhteistyötä Hämeen elinkeino-, liikenne – ja ympäristökeskuksen kanssa. Jatkotoimenpiteistä tulee päättämään Hämeen ELY-keskus. Hämeenlinnan viranomaispalveluiden toimivalta ja toimenpiteet ovat perustuneet terveydensuojelulakiin. Terveydensuojelulain 763/1994 tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Kaivojen omistajilta on tullut tavallista enemmän huolestuneita yhteydenottoja

Viime aikoina viranomaispalveluihin on tullut tavallista enemmän huolestuneita yhteydenottoja kaivojen omistajilta. Rengaskaivoissa yleisimmin ongelmia aiheuttavat pintavesin pääsy kaivon rakenteiden kautta sekä maaperässä oleva rauta ja mangaani. Porakaivojen ongelmat johtuvat useimmin maaperässä olevista haitallisista aineista ja yhdisteistä. Näitä ovat muun muassa rauta, mangaani, fluoridi, uraani, arseeni ja radon. Viranomaispalvelut pitää tärkeänä, että kaivon rakenteellista kuntoa ja vedenlaatua sekä kaivon lähiympäristössä tapahtuvia muutoksia seurataan säännöllisesti. Tarvittaessa kaivo tulee myös huoltaa ja kunnostaa. Lisätietoja kaivojen tarkkailuun saa ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Jatkossa Hämeen ELY-keskus tiedottaa Hangasmäessä 17.8. havaitun jätevesivuodon johdosta tehdyistä tutkimustuloksista

HS-Veden verkostossa havaittiin 17.8. paineviemärin vuoto Tuuloksentien vieressä Hangasmäessä. HS-Vesi sai paineputkirikon korjattua nopeasti. Jätevesivuodon vaikutusten arvioimiseksi vesinäytteitä on otettu sekä pinta- että pohjavedestä.

Jatkossa Hämeen ELY-keskus tiedottaa jätevesivuodon johdosta tehdyistä tutkimustuloksista. Viranomaispalvelut katsoo, että Hangasmäen jätevesivuodosta ei ole enää terveydensuojelulain edellyttämää tiedotettavaa.

Lisätiedot:
Terveystarkastaja Päivi Lindén puh. 040 5236772 tai paivi.linden@hameenlinna.fi