Terveydensuojelulain mukainen perusmaksu vuonna 2022

Terveydensuojelulain (763/1994) maksullisuutta on laajennettu vuosittaisella valvonnan perusmaksulla, jota aletaan periä vuoden 2022 alusta lähtien laissa määritellyiltä toimipaikoilta ja toiminnoilta. Veroluontoisen maksun suuruus on laissa määrätty 150 euroa.

Lähtökohtaisesti valvonnan perusmaksu peritään toiminnanharjoittajilta, joiden tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Täsmällinen luettelo maksuvelvollisista toiminnoista on terveydensuojelulain liitteenä.

Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Sen sijaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti.

Perusmaksun käyttöönotto ei vaikuta tarkastusmaksuihin, vaan ne peritään taksan mukaisesti perustuen käytettyyn työaikaan kuten aiemmin.

Perusmaksun tavoitteena on parantaa kuntien terveydensuojeluvalvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Muutoksella edistetään valvonnan kohdentamista kaikkein vaikuttavimpiin valvontatoimenpiteisiin ja -keinoihin. Perusmaksu mahdollistaa valvonnan toteuttamisen nykyistä kattavammin ja monipuolisemmin.

Ilmoita ajoissa toiminnan loppumisesta

Mikäli toimintaa ei ole ilmoitettu lopetetuksi vuoden loppuun mennessä, tullaan kohteelta perimään seuraavan vuoden valvonnan perusmaksu. Lopetusilmoitus suositellaan tehtäväksi sähköisessä Ilppa-järjestelmässä, mutta lopetuksesta voi ilmoittaa myös sähköpostilla terveystarkastajalle. Terveydensuojelulain mukaiset lopetusilmoitukset ovat maksuttomia.

Lisätietoa valvonnan perusmaksusta löytyy Valviran verkkosivuilta.

Lisätiedot: