Tule rakennuttamisen, maankäytön ja ympäristölupien sähköisen palvelun testaajaksi

Hei sinä, rakentaja! Oletko lähiaikoina hakemassa rakennuslupaa esimerkiksi omakotitalon tai vapaa-ajan rakennukselle Hämeenlinnan alueella?

Olemme kehittämässä rakennuttamiseen liittyvää sähköistä asiointia, prosessejamme ja toimintaamme asiakaslähtöisemmiksi ja tässä onnistuaksemme etsimme muutamaa kehittämishenkistä rakentaja-asiakasta mukaan toiminnanohjausjärjestelmän pilottitestaukseen. Lisäksi haemme Hämeenlinnan asemakaava-alueelta tonttijakoa ja lohkomistoimitusta lähiaikoina tilaamassa olevia asiakkaita.

Haluaisimme saada sinut mukaan kehittääksemme kaupunkeja ja asiakkaita entistä paremmin palvelevia asiointijärjestelmiä sekä digitaalisia opassivustoja! Olisitko juuri sinä etsimämme vahvistus kaupunkimme kehitystiimiin?

Testikäyttäjältä toivomme palautetta järjestelmän toimivuudesta ja uudesta rakentajan digitaalisesta oppaasta.

Pilotissa rakentaja-asiakkaana haet rakennuslupaa, tonttijakoa tai lohkomista uuden testijärjestelmän kautta. Me toivomme palautetta järjestelmän toimivuudesta ja mahdollisista lisäkehitystarpeista. Tarjoamme rakennushankkeesi tueksi uuden rakentajan digitaalisen oppaan, josta pyydämme myös palautetta pilotin aikana.

Lisäksi pääset vertailemaan nykyisen käytössä olevan asiointijärjestelmän ja uuden testijärjestelmän eroavaisuuksia.

Pilottiin osallistuville asiakkaille maksamme pilottiin osallistumisesta palkkion.

Tule mukaan innostavaan kehittämistoimintaan. Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä sähköpostilla viimeistään 17.5.2023 markus.martola@hameenlinna.fi.

Toiminnanohjauksen pilotti on osa Kestävän maankäytön malli -hanketta

Toiminnanohjauksen pilotti toteutetaan osana Kestävän maankäytön malli -hanketta, joka on Hämeenlinnan ja Mikkelin kaupunkien yhteistyöhanke. Hankkeen tavoitteena on kaupunkien rakennuttamiseen ja maankäyttöön liittyvien toimintamallien & tietojärjestelmien asiakaslähtöinen kehittäminen.

Hanke sisältää muitakin kehityspilotteja, kuten esimerkiksi lähtötietoaineistojen verkkokaupat ja maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvien erityishankkeiden kaavakävelyt.

Lisätiedot: