TyöHämeen kuntasopimus ja järjestämissuunnitelma toimitettu työ- ja elinkeinoministeriöön

1.1.2025 aloittavan uuden, paikallisen työllisyysalueen eli TyöHämeen valmistelu etenee aikataulun mukaisesti. Kaikki seitsemän TyöHämettä valmistelevaa kuntaa eli Hämeenlinna, Hattula, Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen ja Ypäjä ovat hyväksyneet työllisyyspalveluiden järjestämissuunnitelman ja allekirjoittaneet kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen TyöHämeen työllisyysalueesta. Järjestämissuunnitelma ja kuntien välinen sopimus on toimitettu aikataulun mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriöön 30.10.2023.

Valmistelun keskiössä henkilö- ja työnantaja-asiakkaat sekä tasa-arvoinen kuntayhteistyö

TyöHämeen työllisyysalueen valmistelussa on huolehdittu siitä, että kuntien välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat. Jokaisella alueen kunnalla on oma identiteettinsä ja omat tarpeensa. TyöHäme tulee olemaan monimuotoinen ja yhtenäinen alue, jonka toiminnan keskiössä on työnhakijoiden ja työnantajien tarpeet.

Voimia yhdistetään myös muiden uusien työllisyysalueiden kesken, jotta työnantajia sekä koko seudun asukkaita voidaan palvella entistä paremmin. Kanta-Hämeessä työllisyyspalveluita valmistellaan kahden työllisyysalueen mallilla: Hämeenlinnan, Hattulan ja Forssan seudun kuntien (Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä) yhteinen työllisyysalue TyöHäme sekä Etelä-Hämeen työllisyysalue, johon kuuluvat Riihimäki, Janakkala, Hausjärvi ja Loppi. Jos ehdotukset alueista menevät läpi ministeriössä, vastuukuntina näillä työllisyysalueilla toimivat Hämeenlinna ja Riihimäki. Koko Suomessa ensimmäiset ns. selvät työllisyysalueet saadaan tietää viimeistään 27.11.2023. Lopulliset päätökset ja kaikki uudet työllisyysalueet ovat selvillä viimeistään 29.2.2024.

Aiempia tiedotteita TyöHämeen valmistelusta ja TE25-uudistuksesta:

TyöHämeen valmistelutyötä on tehty yhdessä, avoimesti ja rehellisesti yhteisen päämäärän eteen, TyöHämeen arvojen mukaisesti. Lisää tietoa valmistelutyöstä aiemmassa tiedotteessa: TyöHämettä rakennetaan yhdessä – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)


TE-palveluiden uudistuksesta Kanta-Hämeessä puolestaan voi lukea tiedotteesta: TE-palveluiden siirtoa kuntiin valmistellaan Kanta-Hämeessä kahden työllisyysalueen mallilla – (hameenlinna.fi)

Lisätiedot:

Mira Sillanpää
Työllisyysjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
050 5694638
mira.sillanpaa@hameenlinna.fi


Anne Talvitie
TE25-koordinaattori
040 536 9026
anne.talvitie@hameenlinna.fi


Tiina Lepola
TE25-koordinaattori
040 768 5537
tiina.lepola@lhkk.fi