TyöHämeen työllisyysalue pääsee jatkamaan valmistelua

Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä käsitteli 21.11.2023 työllisyysalueiden muodostumista. Työllisyysalueita on muodostumassa Suomeen yhteensä 44. TyöHämeen työllisyysalue täytti lain edellytykset maantieteellisesti yhtenäisestä, työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimivasta alueesta ja voi jatkaa valmistelua suunnitellun mukaisesti.

Voit lukea aiheesta tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta:
TE2024: Suurin osa esitetyistä työllisyysalueista pääsee jatkamaan valmistelua – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

Valmistelua jatketaan vastuukuntamallilla

Hämeenlinnan, Forssan, Hattulan, Tammelan, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kuntien muodostaman TyöHämeen työllisyysalueen valmistelua jatketaan vastuukuntamallilla. Vastuukuntana toimii Hämeenlinnan kaupunki.

Valmistelua on tehty hyvässä yhteistyössä, niin alueen kuntien kuin muiden työllisyysalueiden kesken. Keskiössä on vahva kehittämisyhteistyö, jossa uskalletaan haastaa ja kyseenalaistaa nykyisiä toimintatapoja.
Valmistelussa annetaan tilaa uudelle ajattelulle sekä tekemiselle, unohtamatta hienoa työtä, jota jo nyt on tehty alueen työllisyyden sekä elinvoiman eteen.   

Kehittämistyötä varten on kutsuttu koolle erilaisia työryhmiä parhaiden käytänteiden ja toimintatapojen luomiseksi. Työryhmien jäsenet ovat mm. työllisyyden, yrittäjyyden, koulutuksen, digitaalisuuden ja kansainvälisyyden parissa työskenteleviä asiantuntijoista sekä sidosryhmien edustajia. Mukaan kehittämään on kutsuttu myös asiakkaamme eli työnhakijat ja työnantajat.

Kehittämistyö jatkuu koko ensi vuoden sekä vuodesta 2025 eteenpäin.

Aiempia tiedotteita TyöHämeen valmistelusta ja TE25-uudistuksesta:

TyöHämeen kuntasopimus ja järjestämissuunnitelma toimitettu työ- ja elinkeinoministeriöön aikataulun mukaisesti 30.10.2023. Lue lisää tiedotteesta: TyöHämeen kuntasopimus ja järjestämissuunnitelma toimitettu työ- ja elinkeinoministeriöön – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

TyöHämeen valmistelutyötä on tehty yhdessä, avoimesti ja rehellisesti yhteisen päämäärän eteen, TyöHämeen arvojen mukaisesti. Lisää tietoa valmistelutyöstä aiemmassa tiedotteessa: TyöHämettä rakennetaan yhdessä – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

TE-palveluiden uudistuksesta Kanta-Hämeessä puolestaan voi lukea tiedotteesta: TE-palveluiden siirtoa kuntiin valmistellaan Kanta-Hämeessä kahden työllisyysalueen mallilla – (hameenlinna.fi)

Lisätiedot:

Mira Sillanpää
Työllisyysjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
050 5694638
mira.sillanpaa@hameenlinna.fi

Anne Talvitie
TE25-koordinaattori
040 536 9026
anne.talvitie@hameenlinna.fi

Tiina Lepola
TE25-koordinaattori
040 768 5537
tiina.lepola@lhkk.fi