TyöHämettä rakennetaan yhdessä

Kevät 2023 toi kuntien eteen haasteen, joka innoitti Kanta-Hämeessä jo orastaneen yhteistyön entistä kiivaampaan lentoon. Työllisyyspalvelut päätettiin siirtää kunnille täysimääräisesti vuoden 2025 alusta alkaen. Tällöin nykyiset TE-toimistot lakkaavat ja tapahtuu suuri muutos, kun TE-toimistojen henkilöstö ja samalla myös asiakkaat siirtyvät kuntien vastuulle. Tätä muutosta varten muodostetaan lokakuun 2023 loppuun mennessä kuntien toimesta työllisyyspalvelualueet. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa uudet alueet helmikuun 2024 loppuun mennessä.

Hämeenlinna, Hattula, Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen ja Ypäjä tarttuivat työllisyyspalvelualueuudistuksesta innolla kiinni ja lähtivät muodostamaan tulevaisuuden työllisyysaluetta yhdessä. Tekemisen ja valmistelun edetessä työllisyysalueen nimeksi on muotoutunut TyöHäme

Positiivinen ja kehittämismyönteinen ovat sanoja, jotka kuvastavat yhdessä tehtyä työtä. Yhteisessä valmistelussa on otettu huomioon alueelliset erityispiirteet, asiakaskunnan moninaisuus ja välttämättömät muutospaineet, jotka TyöHämettä kannustavat kehittämään ja rakentamaan jotain aivan uutta.

TyöHämeen alueen kunnanjohtajat kommentoivat yhteisen valmistelun onnistumisia ja tulevaisuuden näkymiä muun muassa näin:

TyöHämettä on valmisteltu yhdessä ja avoimesti kumppanien kanssa neuvotellen. Muodostumassa on ketterä ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiva työllisyysalue. Tarkoitus on rohkeasti luoda uusi toimintamalli, joka palvelee paitsi työnhakijoita, myös esimerkiksi alueen asiakasyrityksiä yksilöllisesti. TyöHämeessä on erinomainen tekemisen meininki ja jo nyt vaikuttaa siltä, että sen esimerkistä ja uusista tekemisen tavoista tullaan olemaan kiinnostuneita myös muualla Suomessa. // Olli-Poika Parviainen, Hämeenlinnan kaupunginjohtaja

TyöHämeen valmistelu on ollut aktiivista ja innostunutta. Valmistelun lähtökohtana on ollut se, että palvelut ovat aidosti asiakkaita lähellä ja räätälöidään kunkin henkilökohtaiseen tilanteeseen. // Tatu Ujula, Ypäjän kunnanjohtaja

Avoimuus, yhdessä tekeminen ja rehellinen valmistelu. // Jari Kesäniemi, Forssan kaupunginjohtaja

Valmistelijat ovat tehneet pitkää päivää ja samalla kannustaneet omavalmentajia, sidosryhmiä, yhteistyökumppaneita ja kollegoita ajattelemaan uudella tavalla. Yhteistä tulevaisuuden kuvaa rakennettaessa on haastateltu, kuunneltu, järjestetty työpajoja, mielikuvaharjoiteltu, testattu ja puhuttu paljon menneestä, nykyisestä ja tulevasta.

Nyt olemme kuitenkin tulevaisuuden äärellä ja siihen lähdemme TyöHämeessä edelleen yhteen hiileen puhaltaen ja asiakkaidemme parasta ajaen. Kehitys ei pääty vielä sopimuksen sitomiseen kuntien välillä, vaan vasta nyt päästään oikeasti lähestymään käytännön asioita, tekemään toimintamallistamme totta ja ryhtymään kokeiluihin, jotka tukevat työllisyyspalvelujen siirtymistä kunnille täysimääräisesti 1.1.2025.

TyöHämeessä olemme sitoutuneita pitkäjänteiseen työhön. Kyseessä ei ole pikamatka, vaan teemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa, myös matkan varrella kehittäen palveluita, vahvistaen osaamista, auttaen toisiamme ja hyödyntäen monialaisten osaajiemme taituruutta työllistämistyössä.

Tervetuloa TyöHämeeseen!

Lue myös:

TE-palveluiden siirtoa kuntiin valmistellaan Kanta-Hämeessä kahden työllisyysalueen mallilla – tavoitteena tuoda palvelut lähelle työnhakija- ja yritysasiakkaita – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

TE2024-uudistuksesta lisää työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla.