Työttömyys nujerretaan hyvällä yhteistyöllä

Hämeenlinnan kaupungin työllisyystiimin omavalmentajat ovat vuoden aikana auttaneet useita hämeenlinnalaisia löytämään oikean väylän työllistymiseen. Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä useiden paikallisten tahojen kanssa.

Hämeenlinnan kaupungin työllisyystiimi lähestyy pitkäaikaistyöttömyyttä uuden, aikaisempaa henkilökohtaisemman valmennuksen avulla.

”Toiminnan lähtökohtana on, että tiimiläiset ovat asiakkaiden tukena niin, että yhä useampi voisi olla osallisena työelämässä ja tuoda työllisyyden kautta oman panoksensa yhteiskuntaan”, Hämeenlinnan kaupungin strategiapäällikkö Mira Sillanpää sanoo.

Työllisyystiimin asiakkaiksi pääsevät yli 300 päivää työmarkkinatuella olleet pitkäaikaistyöttömät sekä alle 30-vuotiaat työtä tai koulutuspaikkaa vailla olevat henkilöt. Palvelu on henkilökohtaista, ja se räätälöidään aina kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan.

”Voimme auttaa esimerkiksi hakemusten täyttämisessä, oikean työpaikan löytämisessä tai ohjata asiakkaan tarvittaessa jonkin toisen palvelun piiriin. Teemme yhdessä asiakkaan kanssa alkukartoituksen, jossa selvitetään, mistä olisi eniten apua hänen elämäntilanteeseensa”, omavalmentaja Emma Saaranen kertoo.

”Joillekin riittää pelkästään meidän kanssamme juttelu ratkaisun löytymiseksi. Toiset taas tarvitsevat enemmän tukea, jolloin voimme tavata heitä useamman kerran. Joskus asiakkuus saattaa kestää puoli vuotta”, omavalmentaja Anne Forstadius sanoo.

Kelasta palvelua ilman ajanvarausta

Yhteistyöverkostolla on korvaamaton merkitys työllisyystiimin jäsenille. Tiimi tekeekin tiivistä yhteistyötä Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (MYP) sekä laajan toimijaverkoston kanssa.

”Me emme pystyisi tekemään tätä työtä ilman verkostoja, ilman muita hämeenlinnalaisia toimijoita. On tärkeää, että jaamme osaamistamme ja tietojamme eri tahojen kesken, koska silloin pystymme tarjoamaan asiakkaille heidän tilanteeseensa sopivaa ratkaisua”, Saaranen sanoo.

Yksi esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä on työllisyystiimin jalkautuminen Kelaan. Tiimi on päivystänyt toukokuusta lähtien Kelan Hämeenlinnan toimipisteessä joka keskiviikko. Lisäksi tiimiläiset voi tavata Ohjaamolla torstaisin.

”Asiakkailla on tällöin mahdollisuus ilman ajanvarausta tulla juttelemaan työllistymiseen ja koulutukseen liittyvistä asioista”, uravalmentaja Tuija Brax työllisyystiimistä kertoo.

Toiminnasta ovat hyötyneet niin asiakkaat kuin työllisyystiimin ja Kelan henkilökuntakin. Yhteistyö on laajentanut mahdollisuuksia tarjota asiakkaalle monipuolisempaa ja nopeampaa palvelua. Neljän kuukauden kokeiluna alkanutta palvelua tullaan jatkamaan.

”Kelan asiakkaat ovat oppineet hyödyntämään hyvin kaupungin tarjoamaa palvelua. Ihmiset ovat olleet tyytyväisiä, kun he ovat saaneet kokonaisvaltaisempaa palvelua, ja heidän asiansa ovat tulleet hoidetuksi nopeammin”, Kelan palveluryhmän päällikkö Elina Rautio sanoo.

Oikea kumppani rekrytoinnin pikatreffeiltä

Linnan Kehitys on tänä vuonna järjestänyt rekrypäiviä, jotka ovat auttaneet työnhakijoita ja työnantajia löytämään toisensa. Työllisyystiimin lisäksi yhteistyökumppaneina ovat olleet TE-toimisto, paikalliset oppilaitokset, Ohjaamo sekä kolmannen sektorin edustajia.

Kokeilu lähti liikkeelle, kun kävi ilmi, että työvoimapula haastaa tietyillä aloilla rajusti yritysten arkea.

”Halusimme järjestää matalan kynnyksen tilaisuuden, jonne olivat tervetulleita kaikki alasta kiinnostuneet sekä alan koulutuksen tai kokemusta omaavat”, yritys- ja työelämämanageri Miia Raussi Linnan Kehityksestä kertoo.

Ensimmäisessä, sotealan rekrypäivässä olivat mukana Attendo ja Hoiva Mehiläinen. Käytännössä päivä sisälsi reipastahtisia haastattelutilanteita. Sekä työnhakijoiden että työnantajien näkökulmasta tilaisuus oli onnistunut.

”Tapahtuma oli luonteeltaan mukavan välitön, ja tapasimme monia potentiaalisia ehdokkaita”, rekrytointikoordinaattorit Tessa Ekmark-Karttila ja Krista Golnik Attendolta toteavat.  

Kokonaisvaltainen hyvinvointi huomioon

Tämän vuoden keväästä alkaen valikoidut työllisyystiimin asiakkaat ovat päässeet testaamaan kehitteillä olevaa terveyspalveluiden OmaOlo-hyvinvointitarkastusta. Sähköinen kysymyspatteristo määrittelee vastausten perusteella henkilön terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä riskejä, tarjoaa ehdotuksia hyvinvoinnin kehittämiseen ja ohjaa tarvittaessa avun luo.

Tarkastuksessa ilmenneiden signaalien perusteella työllisyystiimi on ohjannut asiakkaitaan eteenpäin työttömien terveystarkastuksia tekevien hoitajien luo. Kokeilun aikana myös terveydenhoitajat ovat neuvoneet joitakin asiakkaitaan olemaan yhteydessä tiimiin.

”Keskeisenä ajatuksenamme on, että silloin kun ihminen voi hyvin, on hänellä myös paremmat edellytykset työllistyä ja toimia työelämässä”, omavalmentaja Panu Tavisalo sanoo.

Työllisyystiimin Anne Forstadius ja Emma Saaranen tukevat ja kannustavat asiakkaitaan työnhaussa ja osaamisen kehittämisessä. Erilaisten asiakaskohtaamisten kautta he kokevat itsekin oppineensa paljon

Teksti ja kuva: Mikaela Uoti