Uimaveden valvonta aloitettu Hämeenlinnassa ja Hattulassa

Hämeenlinnan ja Hattulan alueella on 24 uimarantaa, joiden veden laatua seurataan vesinäytteiden avulla. Kahdeksan rantaa on yleisiä uimarantoja ja 16 pieniä yleisiä uimarantoja. Yleiseksi uimarannaksi on määritelty ranta, jolla odotetaan käyvän huomattava määrä uimareita. Pienillä yleisillä uimarannoilla tarkoitetaan rantoja, joilla ei odoteta käyvän huomattavaa määrää uimareita, mutta rannan ylläpitäjä on tehnyt niistä terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen.

Uimaveden laatua seurataan uimakaudella, joka alkaa 15.6. ja kestää 31.8. asti. Kaikilta valvonnassa olevilta uimarannoilta otetaan kolme vesinäytettä uimakaudella. Yleisiltä uimarannoilta otetaan tämän lisäksi kultakin rannalta yksi vesinäyte ennen uimakauden alkua. Tänä vuonna näytteiden ottaminen aloitettiin 30.5.2022. Valmistuneiden tulosten perusteella uimavesi on uimakelpoista. Näytetuloksia voi seurata uimarantojen ilmoitustauluilta ja Hämeenlinnan kaupungin verkkosivulta ”uimavesi ja allasvesi”.

Yleisten uimarantojen uimavesi luokitellaan neljän peräkkäisen vuoden näytetulosten perusteella. Vuoden 2021 tulosten perusteella kaikkien valvonnassa olevien yleisten uimarantojen uimavesi oli erinomaista. Luokitusta kuvaavat symbolit löytyvät yleisten uimarantojen ilmoitustauluilta.

Uimarannoilta löytyy myös tiedote, josta löytyvät uimarannan omistajan ja terveydensuojeluviranomaisen yhteystiedot. Uimaveden laatuun ja rannan yleiseen hygieniaan liittyvät kyselyt ohjataan terveystarkastajalle ja rakenteisiin liittyvät huomiot uimarannanomistajataholle.

Tupakkalain muutos kieltää tupakoinnin mm. uimarannoilla

Tupakkalakia tiukennettiin 13.4.2022 ja muutokset astuivat voimaan 1.5.2022. Lakimuutoksessa muun muassa kielletään tupakointi leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla. Yleisillä uimarannoilla kielto on voimassa toukokuun alusta syyskuun loppuun. Muutoksilla suojataan erityisesti pieniä lapsia passiivisen tupakoinnin haitoilta. Lisäksi halutaan vähentää tupakoinnista aiheutuvaa roskaantumista ja ympäristöhaittoja.

Hämeenlinnan ja Hattulan alueilla viranomaisvalvonnassa olevat uimarannat

Yleiset uimarannat

Ahvenistonjärvi, Ahvenisto
Alajärvi, Tervaniemi
Aulangonjärvi, Kihtersuo
Hauhonselkä, Pappilanaro
Ormajärvi, Sankolan ranta
Pannujärvi
Vanajavesi, uimahallin ranta
Vanajavesi Herniäinen (Hattula)

Pienet yleiset uimarannat

Alimmainen
Aulangonjärvi, ulkoilumaja
Kahtoilampi
Kankaistenjärvi
Katumajärvi, Idänpää
Katumajärvi, OTK:n ranta
Matkolammi
Ormajärvi, Untulan ranta
Pursunjärvi
Suolijärvi, Kirkkoranta
Vanajavesi, Sairion ranta
Äimäjärvi, urheilukentän ranta
Armijärvi, Nihattulan ranta (Hattula)
Lehijärvi, Kalkkonen (Hattula)
Vanajavesi, Eerolan ranta (Hattula)
Vanajavesi, Pappilanniemi (Hattula)

Lisätiedot: