Usein kysyttyä koronasta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Vaikuttaako korona –poissaolot päivähoidon asiakasmaksuun?

Maalis- ja huhtikuun laskutuksessa hyvitetään kaikki ne päivät, jolloin lapsi on ollut poissa (pois/sairas) varhaiskasvatuksesta tai täydentävästä varhaiskasvatuksesta ajalla 18.3.-13.4.2020.

Lisäksi jos maksupäätöksen mukaiset tunnit ovat ylittyneet maalis- tai huhtikuussa, ei ylitystä huomioida laskutuksen yhteydessä.

Koskeeko varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen hyvitykset myös palveluseteliasiakkaita?

Palveluseteliasiakkaiden hyvityksistä tiedotetaan tarkemmin viikon 13 aikana.

Milloin toimitetaan varhaiskasvatuksen/esiopetuksen materiaali kotona oleville lapsille?

Esiopetuksen tukimateriaalit toimitetaan esiopetusryhmistä tiistaina 24.3.2020. 

Saako aamu- ja iltapäivätoiminnan laskuista maksuhuojennusta tai -hyvitystä?

Asiasta tiedotetaan tarkemmin viikon 13 aikana.

Miten toimin, kun haluan lapseni (1-3. luokkalainen) osallistuvan lähiopetukseen koululla?

1-3. luokkalaisia suositellaan edelleen pysymään kotona etäopetuksessa, mikäli mahdollista. Jos huoltaja haluaa lapsen osallistuvan lähiopetukseen, tulee asiasta olla yhteydessä ensin oman koulun rehtoriin, jotta koululla on valmius vastanottaa lapsi lähiopetukseen tai tarvittaessa ohjata oikeaan avoinna olevaan kouluun.

Tarjotaanko kouluilla etäopetuksessa oleville ruoka?

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti kouluruokailuun ovat oikeutettuja lähiopetukseen osallistuvat oppilaat.

Voiko ruokailun järjestämiseen saada apua, kun lapsi on etäopetuksessa?

Hämeenlinnan kaupunki on perustanut poikkeusoloihin  Arki Apu-palvelun, jonka kautta voi saada neuvoa ja ohjausta ruoka-avun järjestämiseen oppilaalle. 

Mikäli lapsellani on ongelmia etäopetuksen kanssa, mistä saan apua?

Infopaketti oppilaiden huoltajille löytyy osoitteesta https://bit.ly/airohml

Kuinka käsittelen lasten kanssa korona-asiaa?

Vinkkejä koululaisten vanhemmille:
https://vanhempainliitto.fi/artikkelit/korona/