Vaikea epidemiatilanne vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen

Heikentynyt koronaepidemiatilanne on vaikuttanut Hämeenlinnan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen. Lisäksi joitakin toimintoja on jouduttu väliaikaisesti sulkemaan tai keskeyttämään asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi.

Terveyspalveluissa ruuhkaa

Terveysasemien puhelinpalvelu on ruuhkautunut koronaan liittyvien tiedustelujen vuoksi. Mikäli sinulla on tarve saada hoitoa, otathan yhteyttä vain yhtä asiointikanavaa (puhelin-, chat- tai Omaolo-palvelu) käyttäen. Jos olet sairastunut koronaan tai altistunut koronatartunnalle, noudata sairaanhoitopiirin ohjetta.

Tammi-maaliskuun 2022 aikana ei toteuteta perussairauksien seurantakäyntejä, mikäli näihin liittyen ei ole välitöntä hoidon tarvetta. Terveysasemille jo varatut vastaanottoajat ovat voimassa, ellei niitä ole erikseen peruttu.

Ryhmätoiminnoissa ja määräaikaistarkastuksissa muutoksia

Kaikki sellainen ryhmätoiminta, jota ei voida toteuttaa terveysturvallisesti, on toistaiseksi keskeytetty. Palvelut tiedottavat asiakkaitaan ryhmätoimintojen tilanteesta.

Neuvolan määräaikaistarkastuksia on supistettu ja 2- ja 5-vuotistarkastukset toteutetaan etäkontaktina joko puhelimitse tai Teams-vastaanottona.

Ikäihmisten palvelut turvataan

Koronatapauksia on todettu enenevissä määrin kotihoidossa ja hoivakodeissa. Tähän mennessä tilanteet on kuitenkin saatu rajattua hyvin, ja jatkotartunnoilta on pääosin vältytty. Kotihoidossa ja hoivakodeissa sekä henkilöstö että asiakkaat on rokotettu kattavasti koronaa vastaan.

Rokotteista huolimatta on mahdollista, että henkilöstöä sairastuu merkittävästi normaalia enemmän. Näissä tilanteissa kotihoidossa saatetaan joutua lyhentämään tai vähentämään kotikäyntejä. Muutoksista kotikäynteihin sovitaan aina tapauskohtaisesti ja niistä informoidaan asiakkaita ja läheisiä.

Hoivakodeissa riskinä on lakisääteisen henkilöstömitoituksen alittuminen, mikäli paljon työntekijöitä sairastuu samaan aikaan eikä sijaisresurssia saada. Asukkaiden välttämätön hoiva turvataan kuitenkin kaikissa tilanteissa.

Ikäihmisten päivätoiminnat on suljettu 6.2.2022 saakka ja jatkoa arvioidaan epidemiatilanteen perusteella yhdessä tartuntatautiviranomaisen kanssa.

Epidemiatilanteen heikentymiseen on varauduttu

Hämeenlinnan sosiaali- ja terveyspalveluissa on tehty useita toimenpiteitä epidemiatilanteen vaikutusten rajaamiseksi. Tarvittaessa henkilöstöä siirretään kriittisiin palveluihin ja kiireetöntä toimintaa supistetaan. Uusista muutoksista palveluihin tiedotetaan aina erikseen.

Teemme sosiaali- ja terveyspalveluissa jatkuvasti parhaamme asiakkaiden palveluiden turvaamiseksi myös tässä vaikeassa epidemiatilanteessa.