Varhaiskasvatuksen järjestäminen turvallisesti yhteistyössä huoltajien kanssa Hämeenlinnassa syksyllä 2020

Oheisessa ohjeessa on tiivistetysti koottu Valtioneuvoston, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetushallituksen varhaiskasvatukselle annetuista ohjeista ne kohdat, jotka koskevat teitä huoltajia. Päiväkodin/perhepäivähoidon yksikkökohtaiset, varhaiskasvatuksen käytäntöjä koskevat suunnitelmat saatte Daisyn kautta myöhemmin.

Kontaktien määrän minimointi edelleen tärkeää

 • Tarvittaessa muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Kunkin yksikön pitää määritellä omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti.
 • Toiminnassa minimoidaan kontaktien määrää järjestämällä toimintaa mahdollisimman paljon ulkotiloissa ja ulkoilemalla päivän aikana.
 • Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja on suositeltavaa jatkaa

 • Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveysasemaansa ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.
 • Käsihygieniasta huolehditaan edelleen tehostetusti. Hyvä käsihygienia varmistetaan jokaisen lapsen kohdalla myös päiväkotiin tullessa, sieltä lähtiessä ja kotiin tullessa.
 • Lapsia ohjataan yskimään hihaan ja käyttämään nenäliinaa vain yhden kerran.
 • Lapsilla voi olla varhaiskasvatuksessa oloaikana erilliset vaatteet, ja lapsen omat tavarat säilytetään repussa.
 • Lasten omia leluja ei toistaiseksi tuoda varhaiskasvatukseen.

Uusien lasten ja lapsiryhmien aloittamisesta syksyllä sekä varhaiskasvatukseen tutustuminen

 • Epidemia-aikana lapsi ja huoltaja eivät valitettavasti voi tutustua päiväkotiin yhdessä, eikä tutustumisjaksoa varhaiskasvatuksessa huoltajan kanssa ole. Perhe ja henkilöstö ovat yhteydessä puhelimitse / etäyhteydellä.
 • Suositellaan, että lapsi ja huoltaja käyvät tutustumassa päiväkodin pihaan ilta-aikana.
 • Huoltajat ja lapset voivat käydä tutustumassa sovitusti päiväkodin sisätiloihin väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden. Päiväkotiin voi tutustua vain terveenä.

Vanhempainillat

 • Kukin yksikkö informoi huoltajia syksyn aikana siitä, järjestetäänkö mahdollinen vanhempainilta ulkona, etäyhteydellä vai muulla tavalla.

Lapsen vasu- ja LEOPS keskustelut

 • Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman eli vasu-keskustelujen ja esiopetuksessa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman eli LEOPS-keskusteluja käydään syksyn aikana. Kevätkauden poikkeusolojen aikana lapsen vasu- ja LEOPS-keskusteluja pidettiin onnistuneesti etäyhteyksin joko erilaisten sovellusten kautta tai puhelimitse, ja tätä käytäntöä jatketaan tarpeen mukaan.

Lisätietoa päiväkotien johtajilta.