Vierailuohjeet ikäihmisten ja vammaisten perhehoidossa 23.4.2021 alkaen

Kanta-Hämeen maakunta on koronan kiihtymisvaiheessa ja maakunnassa on voimassa edelleen useita rajoituksia. Suosittelemme, että vierailuja ei perhehoidossa tehdä. On syytä olla edelleen varovainen ja välttää turhia kontakteja ja tapaamisia.

Kanta-Hämeen ikäihmisten ja Hämeenlinnan kaupungin vammaisten perhehoidossa on päätetty toimia seuraavasti 23.4.2021 lukien:

Pitkäaikaisessa, lyhytaikaisessa ja osavuorokautisessa perhehoidossa omaisen vierailuja ei tehdä. Jos vierailu on pakko järjestää, niin vierailijalla on oltava kasvomaski, on pidettävä turvaetäisyyttä ja huolehdittava käsihygieniasta. Vierailijan on oltava ehdottomasti terve. Vierailujen osalta on noudatettava voimassa olevaa AVI:n määräystä kokoontumisrajoituksesta.

Perhekodissa, jossa on pitkäaikaista perhehoitoa ei suositella, että siellä kävisi myös lyhytaikaisen tai osavuorokautisen perhehoidon perhehoidettavia. Tapauskohtaisesti perhehoitajan ja perhehoidon vastuutyöntekijän tekemällä harkinnalla tämä on kuitenkin mahdollista. Tällöin on varmistettava, että perhehoidettava on terve eikä hänen kotonansa kotonansa ole ketään flunssaoireista eikä myöskään perhekodissa saa olla ketään flunssaoireista.

Lyhytaikainen perhehoito ja osavuorokautinen perhehoito toteutetaan, jos perhekodissa ei ole samanaikaisesti pitkäaikaista perhehoidettavaa. Tämä on kuitenkin mahdollista tapauskohtaisesti perhehoitajan ja perhehoidon vastuutyöntekijän tekemällä harkinnalla. Tällöin on varmistettava, että perhehoidettava on terve eikä hänen kotonansa ole ketään flunssaoireista eikä myöskään perhekodissa saa olla ketään flunssaoireista.

Sallitaan perhehoitajan käynnit perhehoidettavan kotiin. Tällöin on varmistettava, että perhehoitaja sekä perhehoidettava on terve eikä hänen kotonansa ole ketään flunssaoireista.

Jos perhehoitaja, joka käy perhehoidettavan kotona, ei pysty menemään ja käynti on välttämätön, silloin perhehoidettava voi olla yhteydessä kunnan työntekijään.

Kasvomaskien käyttö

Lyhytaikaisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa perhehoitaja käyttää kasvomaskia lähikontaktitilanteessa, esim. pesutilanteessa.

Perhehoidettavan kotona tapahtuvassa perhehoidossa perhehoitajan on aina käytettävä kasvomaskia. Hämeenlinnassa perhehoitaja voi pyytää kasvomaskeja Hämeenlinnan vammaispalvelujen asiakasohjausyksiköstä. Muissa kunnissa perhehoitajan tulee olla tässä asiassa yhteydessä kunnan vastuutyöntekijään.

Jos on vähäisiäkin flunssan oireita, tulee kontakteja välttää ja käydä koronavirustestissä. Flunssaoireisena ei mennä perhehoidettavan luokse, eikä oteta perhehoidettavaa perhekotiin. Pitkäaikaisessa perhehoidossa sairastetaan perhekodissa ilman kontakteja.

Jos altistut koronalle tai joudut koronan takia karanteeniin, niin on noudatettava viranomaisilta saatavia ohjeita.

STM:n ohjeet
THL:n ohjeet
Kanta-Hämeen keskussairaala

Lisätietoja:

Minna Järvinen
p. 050 594 2174, minna.jarvinen@hameenlinna.fi

Nina Autio
p. 03 621 4436, nina.autio@hameenlinna.fi