Viipurintien ja Harvialantien risteyksessä ongelmia liikennevalojen ohjelmoinnissa

Viipurintien – Harvialantie – Aulangontie risteyksen liikennevalojen ohjelmoinnissa on ongelmia, jotka liittyvät risteyksen liikenteen ohjaukseen tehtyihin muutoksiin.

Risteysalueelle on tehty uusi suojatie ja bussikaista on muutettu tavalliseksi kaistaksi. Lisäksi aikaisemmin Harvialantien ja Aulangontien suunnasta tulevilla paloi samaan aikaan vihreä, joka on nykyisten liikennesuunnitteluohjeiden vastainen tilanne, kun Harvialantieltä kääntyy kaksi kaistaa vasemmalle. Risteyksen turvallisuutta lisätään muuttamalla liikennevalojen ohjelmointia niin, että jatkossa Harvialantieltä ja Aulangontieltä ei pala vihreä samaan aikaan.

Muutoksista johtuen risteysalueen valo-ohjaus on ohjelmoitu uudelleen, jonka jälkeen valojen käyttöönotossa on ollut ongelmia. Liikennevalojen ohjelmoinnista vastaava yritys selvittää parhaillaan ongelmaa, joka saadaan toivottavasti pian korjattua.