VT10 alittava kevyenliikenteen alikulku Katisissa on suljettu liikenteeltä

VT10 alittava, Kutalan sillalle johtava kevyen liikenteen alikulku Katisiin, on jouduttu sulkemaan liikenteeltä veden noustua alikulkuun. Kevään sulamisvedet nostavat vedenpinnan niin korkealle, etteivät alueen hulevesijärjestelmät enää pysty ohjaaman vesiä oikein.

Lähin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitti Katisiin kulkee Katistentien alikulun kautta.