Wähäjärvenkadun rakentaminen alkaa huhtikuussa

Hämeenlinnassa Keinusaari 2 kaava-alueella alkaa alueen viimeisen puuttuvan kadun rakentaminen. Wähäjärvenkatu jatkuu Keinusaari 1 alueelta Loimuan lämpövoimalan ohi kohti Hilpi Kummilantietä. Kadun pituus on noin 250 m.

Kuten alueen muutkin kadut, joudutaan Wähäjärvenkatu Hilpi Kummilantieltä lähtien perustamaan massanvaihdolle noin 160 metrin matkalla. Lämpövoimalan kohdalla kadun loppuosa perustetaan kevytperusteisena vaahtolasilla. Myös kadun varressa oleva P-alue perustetaan kevytperusteisena. Massanvaihtoalue esikuormitetaan kadun painumien vähentämiseksi ja painumista seurataan. Kun painuminen voidaan todeta mittauksin päättyneeksi, rakennetaan kadun rakenteet ja verkostot. Oletuksena painuman kesto on 4 kk. Mikäli painuminen kestää kauemmin, urakka-aikaa jatketaan vastaavasti.

urakka-alue kartalla

Urakkaan sisältyy maaperän pilaantumien puhdistamista

Urakkaan sisältyy maaperän pilaantumien puhdistaminen katualueella ja ns. RTV:n tontilla Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 21.4.2015 antaman päätöksen (HAMELY/629/2015) mukaisesti.

Urakoitsijaksi valittiin 30.3.2020 tehdyllä hankintapäätöksellä Hervannan Kaivin Oy. Urakka käynnistyy 20.4.2020 alkavalla viikolla ja yllä mainituin oletuksin työ valmistuu viikolla 45. Urakan valvojana toimii Welado Oy ja pimavalvojana Sitowise Oy.

Alueen pilaantumien takia alueella käynnistyy koekuoppien teko jo 6.4.2020 alkavalla viikolla, jotta voidaan tarkentaa pilaantumien laatua ja määrää työn toteutusta ja pimakunnostusta varten.

Lisätietoa työstä Hämeenlinnan kaupungilta antaa rakennuttajapäällikkö Eija-Liisa Dahlberg p. 03 621 5419.