Yläkoulujen saavutettavuusanalyysi toteutettiin Hämeenlinnassa avoimella teknologialla

Hämeenlinnan kaupungissa tehtiin palveluverkkoselvityksen yhteydessä saavutettavuusanalyysiä. Työssä hyödynnettiin avoimeen teknologiaan perustuvia ohjelmistoja, kuten QGIS:iä, PostgreSQL-tietokantaa ja PostGIS sekä pgrouting lisäosia. Alla olevasta kuvasta voi katsoa, millaisia lopputuloksia analyysillä ja työkaluilla saatiin aikaan.

Kuvan esimerkissä on laskettu yläkoulujen saavutettavuus pyöräillen. Analyysissa on tehty reititys pyöräteitä pitkin oletusnopeudella 15km/h. Ensin on laskettu yksittäisten pisteiden saavutettavuusajat, jonka jälkeen tulokset on yksinkertaistettu oheisena teemakarttana.

Lisätiedot:
Ismo Hannula
strategiapäällikkö
Hämeenlinnan kaupunki
puh. 050 3094 816