Vesitie 14
13500 Hämeenlinna
Rehtori Ismo Aho
Puh. (03) 621 3470
Opettajat puh. (03) 621 3477

Lukuvuonna 2018-2019 koulussamme on kuusi perusopetusryhmää, noin 140 oppilasta.

Koulumme toiminta-ajatuksena on perustietojen ja -taitojen lisäksi kasvattaa lapset toiset huomioon ottaviksi. Kannustamme ja tuemme oppilaita itseohjautuvuuden, tiimityötaitojen ja luovuuden kehittymisessä muun laaja-alaisen osaamisen lisäksi.

Käytämme aktiivisesti opetuksessa tieto- ja viestintäteknologiaa. Olemme mukana erilaisissa tieto- ja viestintäteknogian hankkeissa. Ympäröivä luonto ja pihapiiri tarjoavat luonnonläheisen ja turvallisen oppimisympäristön.

Ensimmäisenä vieraana kielenä 3. luokalta tarjoamme englantia. Englannin kielen alkeita opetetaan 2. luokalta. Vapaavalintaiseksi A2-kieleksi voidaan neljänneltä luokalta alkaen valita saksa.

Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä koulun pieni koko takaa läheiset suhteet vanhempiin. Vanhempainyhdistys on aktiivisesti mukana koulun toiminnassa ja sen kehittämisessä.

Luolajan koulu on turvallinen, lämminhenkinen, kauniin metsäisen luonnon ympäröimä maalaiskoulu kaupungissa.

Asiasanat:
Viimeksi muokattu: 14.6.2018