Vaikuttamisen polku

Kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja toimintaympäristöönsä.

Vaikuttamisen polun tavoitteet

Vaikuttamisen polun tavoitteena on, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja toimintaympäristöönsä tarjoten kaikille mahdollisuuksia vuorovaikutukseen, keskusteluun ja kuuntelemiseen sekä osallistumisen kokemuksiin.

Vaikuttamisen polun tavoitteet 

Osallisuuden tasot

Osallisuus voi toteutua monella eri tasolla. Tasot eivät ole eriarvoisia keskenään vaan parhaimmillaan toteutuessaan kullakin tasolla tunne osallisuudesta voi olla hyvinkin vaikuttavaa. Tasot voivat myös limittyä keskenään ja toteutua yhtä aikaa.

Osallisuus 

Osallisuus asiakirjoissa

Kunnan lakisääteinen tehtävä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sisältyy myös osallisuuden edistäminen. Osallisuus onkin huomioitu mm. kunta,- perusopetus,- varhaiskasvatus- sekä nuorisolaissa. Myös YK:n lapsen oikeuksien sopimus korostaa lasten oikeutta osallisuuteen.

Osallisuus asiakirjoissa 

Osallisuuden edellytykset

The Lundy Model of Participation auttaa havainnollistamaan, miten YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artiklan 12 mukaista lapsen oikeutta osallisuuteen, voi toteuttaa käytännössä.

Osallisuuden edellytykset