nuori padilla nuori padilla

Nuoruus

Tiedän omat vahvuuteni ja osaan ilmaista mielipiteeni

Esimerkkejä toiminnoista, miten nuorten osallisuutta tuetaan Hämeenlinnassa:

Nuorisotila Säihke

 • Säihke tarjoaa turvallisen paikan sateenkaareville 13-20 vuotiaille nuorille kohdata samanhenkisiä nuoria.

Erkkanuokkari

 • Erkkanuokkari tarjoaa nuokkaritoimintaa erityisnuorille

Oppilaskuntatoiminta

 • Joka koululla on oma oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus. Ala- ja yläkoulujen oppilaskunnan edustajille järjestetään vuosittain oppilaskuntien tapaaminen.

Nuorisovaltuusto

 • Hämeenlinnan Nuorisovaltuusto eli NuVa on poliittisesti sitoutumaton nuorten edunvalvojana ja äänitorvena toimiva vaikuttajaryhmä, joka on edustettuna kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa.
 • Hämeenlinnassa ei järjestetä vaaleja, vaan kaikki toiminnasta kiinnostuneet 12-18 -vuotiaat voivat liittyä toimintaan.
 • NuVan kausi kestää yhden vuoden

Nuorten aloitteet-sivu

 • Nuorten aloitteet sivulle voi jättää oman aloitteensa

Verso-toiminta

 • Vertaissovittelu on yksi toimenpide kiusaamiseen puuttumisessa ja ehkäisyssä

Tukioppilaat

 • Joka koululla toimii tukioppilaita

HIL-toiminta ja harrastuskysely

 • Harrastus ihan lähellä toiminnan kautta pyritään takaamaan jokaiselle mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen

Ohjaamon palvelut

 • Ohjaamo tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa

Koulunuorisotyö

 • Joka yläkoululle on nimetty oma nuorisotyöntekijä

HÄX

 • HÄX on nuorille suunnattu kaupunkikulttuurin alusta Hämeenlinnassa.

Tulevaisuusagentit

 • Hämeenlinnan kaupunki on palkannut kesätöihin tulevaisuusagentteja
 • Tulevaisuusagentit ovat 14–19 vuotiaita nuoria, jotka suunnittelevat Hämeenlinnan tulevaisuutta. He pohtivat niin historiaa, tulevaisuutta, identiteettiä, palveluita kuin ympäristöäkin.
 • Työ toteutuu osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja työpajoihin. Osa tehtävistä tehdään itsenäisesti kotoa käsin

Nuorten kesätyösetelit

 • Kesätyöseteleillä autetaan nuoria hankkimaan kesätöitä

Kaupungin työpajat, kyselyt ja palautteenkeruu

 • Nuoria kutsutaan mukaan mm. erilaisiin kehittämistyöpajoihin

Erätaukokeskustelut

 • Nuoria kutsutaan mukaan erätaukokeskusteluihin

Nuorisopassi

 • Nuorisopassi ja Fredo app ovat mobiilisovelluksia, jonka kautta alueen nuoria kannustetaan viettämään aktiivista vapaa-aikaa. Sovellusten avulla nuorille tuodaan heille mieleisellä tavalla tietoa alueen vapaa-ajanmahdollisuusta, tarjotaan harrastuskokeiluja sekä tuetaan vapaa-ajan aktiivisuutta.

Osallisuuden tasot

Osallisuus voi toteutua monella eri tasolla. Tasot eivät ole eriarvoisia keskenään vaan parhaimmillaan toteutuessaan kullakin tasolla tunne osallisuudesta voi olla hyvinkin vaikuttavaa.

Nuorten kanssa toimiessa osallisuuden asteita voidaan peilata myös nuorten ja aikuisten rooleihin. Nuorten kanssa toimiessa täyttyvät useimmiten seuraavat osallisuuden asteet:

 • Aikuiset aloitteentekijöinä, nuoret toimijoina
 • Aikuiset aloitteentekijöinä, suunnittelu ja toteutus yhdessä nuorten kanssa
 • Aikuiset aloitteen tekijöinä ja toimijoina, nuoret konsultteina
 • Nuoret aloitteentekijöinä, aikuiset konsultteina
 • Nuoret aloitteentekijöinä, suunnittelijoina ja toimijoina, aikuiset käytettävissä tarvittaessa

Aikuisen rooli

Miten aikuisena voit tukea nuoren osallisuutta

 • Kohtaa nuoren arvostavasti
 • Kuuntelee nuorta ja hänen ajatuksiaan
 • Luo ilmapiiri, jossa kaikilla on hyvä olla.
 • Auttaa nuorta oman ajattelun sanoittamisessa
 • Kertoo eri tavoista vaikuttaa
 • Tarjoaa erilaisia tapoja vaikuttaa
 • Kutsuu mukaan ja menee sinne missä nuoret ovat