Hameenlinnassa riittaa kesatekemista nuorille ja lapsille lahde vaikka piknikille keskiaikaisen hameen linnan muurien suojaan Hameenlinnassa riittaa kesatekemista nuorille ja lapsille lahde vaikka piknikille keskiaikaisen hameen linnan muurien suojaan

Kestävä kehitys

Ilmastonmuutos ja monimuotoisuuden hupeneminen lukeutuvat aikamme suuriin ympäristökriiseihin, joihin on reagoitava sekä globaalissa että kunnallisessa mittakaavassa. Hämeenlinnassa pyrimme hiilineutraaliuteen.

Hämeenlinnan kaupunki on listannut Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelman kolmen tärkeimmän strategisen toimenpideohjelman joukkoon. Kaupungin erilaisiin ilmasto-, ympäristö- ja kiertotaloustoimenpiteisiin voi tutustua tarkemmin Hämeenlinnan Ilmastovahdissa.

Kestävän kehityksen periaatteilla pyrimme edistämään sekä ihmisten, että ympäristön hyvinvointia niin nykyhetkessä kuin tulevaisuudessakin. Haluamme Hämeenlinnassa myös kannustaa asukkaitamme pohtimaan omia tapojaan ja tottumuksiaan. Jokaisen asukkaan teoilla on merkitystä – kestävää tulevaisuutta rakennetaan yhdessä, tässä ja nyt. Vinkkejä arjen ympäristötekoihin saat täältä: Mitä voin tehdä?

Ekologinen kestävyys

Ekologinen kestävyys tarkoittaa luonnon kantokyvyn puitteissa tapahtuvaa toimintaa, ja sen kautta luodaan pohjan kaikille muille kestävyyden osa-alueille. Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ja ilmastonmuutos ovat esimerkkejä ekologisesti kestämättömän toiminnan seurauksista.

Hiilineutraali Hämeenlinna  Green City Accord 

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden keskiössä on ihmisten välinen tasa-arvo ja hyvinvointi. Suomessa yhdenvertaisuuteen liittyvät haasteet ovat hyvin erilaisia kuin esimerkiksi globaalin etelän maissa. Onkin tärkeää muistaa, että toimintamme vaikutukset ulottuvat myös maamme rajojen ulkopuolelle kaikilla kestävyyden osa-alueilla.

Taloudellinen kestävyys

Taloudellisella kestävyydellä viitataan luonnon kantokyvyn puitteissa tapahtuvaan talouden kehittymiseen tai kasvuun. Kestävän talousjärjestelmän tarkoituksena on edistää yhteiskunnan toimintaa sekä ihmisten hyvinvointia. Taloudellisella kestävyydellä on siis kytköksiä niin ekologiseen kuin sosiaaliseen kestävyyteen.

Seuraa kaupunkimme CO2-päästöjen tilannetta

Hämeenlinnan kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä voit seurata viikkotasolla. Päästöraportin tavoitteena on tuottaa tietoa kasvihuonekaasupäästöistä, aktivoida meitä kaikkia pohtimaan päästöjen lähteitä ja mahdollisuuksia oman toiminnan päästöjen vähentämiseen.

Seuraa Hämeenlinnan CO2-päästöjä 

Kestävyys-osaaminen kouluissa

Kestävän elämäntavan opinpolku läpäisee Hämeenlinnan kaupungin opetussuunnitelman varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Sen tavoitteena on kasvattaa ja ohjata lapsia ja nuoria kestävään sekä vastuulliseen elämäntapaan, vuosi vuodelta osaamista syventäen.

Lue lisää kestävyysosaamisesta 

Ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan jokaista!

Tiesitkö, että hämeenlinnalaisen asukkaan keskimääräiset CO2-päästöt ovat vuodessa peräti 3,9 tonnia? Tutustu työkaluihin, joiden avulla voit seurata ja vähentää omia kasvihuonekaasupäästöjäsi, tai tee elämäntapatesti, joka paljastaa arjen eri tapojen hiilijalanjäljet ja antaa helppoja vinkkejä kestävämpään elämäntapaan.

Mitä voin tehdä?