Ritari kävelee linnan luona polkupyörää taluttaen Ritari kävelee linnan luona polkupyörää taluttaen

Kestävä kehitys

Ilmastonmuutos ja monimuotoisuuden hupeneminen lukeutuvat aikamme suuriin ympäristökriiseihin, joihin on reagoitava sekä globaalissa että kunnallisessa mittakaavassa. Hämeenlinnan kaupunki on listannut Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelman kolmen tärkeimmän strategisen toimenpideohjelman joukkoon. Kaupungin erilaisiin ilmasto-, ympäristö- ja kiertotaloustoimenpiteisiin voi tutustua tarkemmin Hämeen Ilmastovahdissa.

Kestävän kehityksen periaatteilla pyrimme edistämään sekä ihmisten, että ympäristön hyvinvointia niin nykyhetkessä kuin tulevaisuudessakin. Haluamme Hämeenlinnassa myös kannustaa asukkaitamme pohtimaan omia tapojaan ja tottumuksiaan. Jokaisen asukkaan teoilla on merkitystä – kestävää tulevaisuutta rakennetaan yhdessä, tässä ja nyt. Vinkkejä arjen ympäristötekoihin saat täältä: Mitä voin tehdä?

Ekologinen kestävyys

Ekologinen kestävyys tarkoittaa luonnon kantokyvyn puitteissa tapahtuvaa toimintaa ja sillä luodaan pohja kaikille muille kestävyyden osa-alueille. Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ja ilmastonmuutos ovat esimerkkejä ekologisesti kestämättömän toiminnan seurauksista. Ympäristön tilasta ja kantokyvystä huolehtiminen on kaikkien etu. Hiilineutraaliustoimien lisäksi Hämeenlinnan kaupunki pyrkii parantamaan ekologista kestävyyttä mm. Green City Accord tavoitteilla.

Green City Accord 

Taloudellinen kestävyys

Taloudellisella kestävyydellä viitataan luonnon kantokyvyn puitteissa tapahtuvaan talouden kehittymiseen tai kasvuun. Kestävän talousjärjestelmän tarkoituksena on edistää yhteiskunnan toimintaa sekä ihmisten hyvinvointia. Taloudellinen kestävyys kytkeytyykin vahvasti myös sosiaaliseen kestävyyteen.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden keskiössä on ihmisten välinen tasa-arvo ja hyvinvointi. Suomessa yhdenvertaisuuteen liittyvät haasteet ovat hyvin erilaisia kuin esimerkiksi globaalin etelän maissa. Onkin tärkeää muistaa, että toimintamme vaikutukset ulottuvat myös maamme rajojen ulkopuolelle kaikilla kestävyyden osa-alueilla.