sibelius-patsas yo-lakki päässä sibelius-patsas yo-lakki päässä

Nuoret aikuiset

Vahvistun vaikuttajana

Esimerkkejä toiminnoista, miten nuorten aikuisten osallisuutta tuetaan Hämeenlinnassa:

Nuorten ääni –ryhmä ohjaamolla

 • Nuorten Ääni on koottu Hämeenlinnalaisten nuorten aikuisten äänen kuuluviin tuomiseksi.
 • Toiminnasta huolehtivat Ohjaamon työntekijät, jotka pitävät huolta jokaisen halukkaan äänen kuulumisesta ja asioiden eteenpäin viemisestä
 • Tapaamisissa ollaan rennosti kahvikupposen ja pienen purtavan kanssa

Ohjaamon palvelut

 • Ohjaamo tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa

 Etsivä nuorisotyö

Nuorisovaltuusto

 • Hämeenlinnan Nuorisovaltuusto eli NuVa on poliittisesti sitoutumaton nuorten edunvalvojana ja äänitorvena toimiva vaikuttajaryhmä, joka on edustettuna kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa.
 • Hämeenlinnassa ei järjestetä vaaleja, vaan kaikki toiminnasta kiinnostuneet 12-18 -vuotiaat voivat liittyä toimintaan.
 • NuVan kausi kestää yhden vuoden

HÄX

 • HÄX on nuorille suunnattu kaupunkikulttuurin alusta Hämeenlinnassa.

Tulevaisuusagentit

 • Hämeenlinnan kaupunki on palkannut kesätöihin tulevaisuusagentteja
 • Tulevaisuusagentit ovat 14–19 vuotiaita nuoria, jotka suunnittelevat Hämeenlinnan tulevaisuutta. He pohtivat niin historiaa, tulevaisuutta, identiteettiä, palveluita kuin ympäristöäkin.
 • Työ toteutuu osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja työpajoihin. Osa tehtävistä tehdään itsenäisesti kotoa käsin

Nuorten kesätyösetelit

 • Kesätyöseteleillä autetaan nuoria hankkimaan kesätöitä

Kaupungin työpajat, kyselyt, palautteenkeruu

 • Nuoria kutsutaan mukaan mm. erilaisiin kehittämistyöpajoihin

Erätaukokeskustelut

 • Nuoria kutsutaan mukaan erätaukokeskusteluihin

Fredo App

 • Nuorisopassi ja Fredo app ovat mobiilisovelluksia, jonka kautta alueen nuoria kannustetaan viettämään aktiivista vapaa-aikaa. Sovellusten avulla nuorille tuodaan heille mieleisellä tavalla tietoa alueen vapaa-ajanmahdollisuusta, tarjotaan harrastuskokeiluja sekä tuetaan vapaa-ajan aktiivisuutta.

 

Osallisuuden tasot

Osallisuus voi toteutua monella eri tasolla. Tasot eivät ole eriarvoisia keskenään vaan parhaimmillaan toteutuessaan kullakin tasolla tunne osallisuudesta voi olla hyvinkin vaikuttavaa.

Osallisuuden asteita voidaan peilata myös nuorten aikuisten ja ohjaajan rooleihin. Nuorten aikuisten kanssa toimiessa täyttyvät useimmiten seuraavat osallisuuden asteet:

 • Ohjaaja aloitteentekijänä, nuoret aikuiset toimijoina
 • Ohjaaja aloitteentekijänä, suunnittelu ja toteutus yhdessä nuorten aikuisten kanssa
 • Ohjaaja aloitteentekijänä ja toimijana, nuoret aikuiset konsultteina
 • Nuoret aikuiset aloitteentekijöinä, ohjaajat konsultteina
 • Nuoret aikuiset aloitteentekijöinä, suunnittelijoina ja toimijoina, ohjaajat käytettävissä tarvittaessa

Ohjaajan rooli

Miten ohjaajana voit tukea nuorten aikuisten osallisuutta

 • Kohtaa nuoren aikuisen arvostavasti
 • Kuuntelee nuorta aikauista ja hänen ajatuksiaan
 • Luo ilmapiirin, jossa kaikilla on hyvä olla.
 • Kutsuu mukaan
 • Mahdollistaa ja kannustaa osallistumaan ja vaikuttamaan