kumit rivissä pulpetin reunalla kumit rivissä pulpetin reunalla

Alakouluikä

Näin minä vaikutan

Esimerkkejä siitä millaisissa toiminnoissa alakouluikäisten osallisuutta tuetaan Hämeenlinnassa:

Oppilaskuntatoiminta

 • Joka koululla on oma oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus. Ala- ja yläkoulujen oppilaskunnan edustajille järjestetään vuosittain oppilaskuntien tapaaminen.

HIL-toiminta ja harrastuskysely

 • Harrastus ihan lähellä toiminnan kautta pyritään takaamaan jokaiselle mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen

Lapsen oikeuksien viikko

 • Lapsen oikeuksien viikkoa juhlitaan joka vuosi marraskuussa

Verso-toiminta

 • Vertaissovittelu on yksi toimenpide kiusaamiseen puuttumisessa ja ehkäisyssä

Koulujen kummitoiminta

 • isommat oppilaat toimivat pienempien oppilaiden kummeina

Oppilasagentit

 • Kaikki Hämeenlinnan koulut ovat mukana Oppilasagentti-toiminnassa.
 • Oppilasagentti-toimintamallissa valjastetaan oppilaiden teknologiaosaaminen koko koulun TVT-käytön hyväksi.
 • Jokainen koulu kehittää toimintaansa omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan lähtien ja tavoitteena on osallistaa oppilaita mukaan koulun TVT-osaamisen kehittämiseen.

Luokkien oppilastiimit

 • ”Luokissamme on erilaisia ryhmiä, luokkatiimejä, jotka huolehtivat luokan sisällä sovituista asioista tietyn ajan. Sitten tiimien tehtävät voivat olla esim. satutiimi, esitystiimi, jotain hauskaa -tiimi, kummeille kivaa-tiimi tai järjestäjä-tiimi, joka huolehtii esim. kalenterin laitosta, kasvien kastelusta, opettajan auttamisesta yms.” – Konnarin koulun oppilaat

Valoilmiö-valotaidefestivaali

 • Valmoilmiön teoksien tekemiseen osallistuu laajasti eri ikäisiä lapsia nuoria

Mahdollisuus osallistua koulun juhlien/tapahtumien suunnitteluun

Kouluruokakyselyt/makuraati

Lasten lauantait

 • Lasten lauantai tarjoavat kulttuuritoimintaa kaiken ikäisille lapsille lukuvuoden joka lauantai

Osallisuuden tasot

Osallisuus voi toteutua monella eri tasolla. Tasot eivät ole eriarvoisia keskenään vaan parhaimmillaan toteutuessaan kullakin tasolla tunne osallisuudesta voi olla hyvinkin vaikuttavaa.

Lasten kanssa toimiessa osallisuuden asteita voidaan peilata myös lasten ja aikuisten rooleihin. Alakouluikäisten kanssa toimiessa useimmiten täyttyvät seuraavat osallisuuden asteet:

 • Aikuiset aloitteentekijöinä, lapset toimijoina
 • Aikuiset aloitteentekijöinä, suunnittelu ja toteutus yhdessä lasten kanssa
 • Aikuiset aloitteen tekijöinä ja toimijoina, lapset konsultteina
 • Lapset aloitteentekijöinä, aikuiset konsultteina

Aikuisen rooli

Miten aikuisena voit tukea alakouluikäisen lapsen osallisuutta

 • Kannustaa lapsia kokeilemaan ja opettelemaan myös heille vaativia asioita ja ohjaa heitä kysymään ja kyseenalaistamaan.
 • Rohkaisee iloitsemaan onnistumisista ja kannustamaan toisia sekä samalla olemaan lannistumatta epäonnistumisista.
 • Tukee ja rohkaisee lapsia ilmaisemaan itseään eri keinoin
 • Mallintaa, rohkaisee ja kannustaa lasta toimimaan mukana erilaisissa arjen tilanteissa
 • Kohtaa lapsen arvostavasti
 • Kuuntelee lasta ja hänen ajatuksiaan
 • Luo ilmapiiri, jossa kaikilla on hyvä olla.
 • Tarjoaa positiivisia kokemuksia vaikuttamisesta