pikkuautoja leikkimatolla pikkuautoja leikkimatolla

Leikki-ikä

Osallistun

Esimerkkejä toiminnoista, miten leikki-ikäisten osallisuutta tuetaan Hämeenlinnassa:

ARXin taideaamut perheille

 • Taideaamuissa on yhteistä ihmeteltävää ja tekemistä lapselle ja aikuiselle. Aamuissa on aina tarjolla kahvia, teetä ja mikro omien eväiden lämmittämiseen. Kaikki ohjelma on maksutonta ja siihen voi osallistua itselle sopivana aikana.

Kotoutujien perhekerho

 • Perhekerho on tarkoitettu kaikille kotoutujille ja ryhmään saa tulla mukaan kuka tahansa.

Lapsen oikeuksien viikko

 • Lapsen oikeuksien viikkoa juhlitaan joka vuosi marraskuussa

Mahdollisuus vaikuttaa päiväkodin arkeen

 • Osallisuus on yksi kantava teemaa varhaiskasvatussuunnitelmassa

Lapsi mukana varhaiskasvatus- sekä esiopetuskeskusteluissa

Lasten lauantait

 • Lasten lauantai tarjoavat kulttuuritoimintaa kaiken ikäisille lapsille lukuvuoden joka lauantai

Lapset mukana leikkipuistojen suunnittelussa

 • Hämeenlinnassa asukkaita on osallistettu eri tavoin vihersuunnitteluun jo 2000-luvun alusta saakka, ja viime vuosina lasten kutsuminen mukaan puistoleikkipaikkojen suunnitteluun on ollut säännönmukaista.
 • Toiveita peruskunnostettavien puistoleikkipaikkojen suhteen on koottu nettikyselyillä, ja leikkipaikkojen läheisiltä kouluilta ja päiväkodeilta on pyydetty suunnitteluapua. Vastaukseksi on saatu lasten listauksia toiveista sekä piirroksia unelmien leikkivälineistä ja leikkipaikoista

Puistoruokailu

 • Puistoruokailussa tarjoillaan ilmainen keittolounas lapsiperheille kesäloma-aikaan
 • Lounaan lomassa tarjolla on myös pientä tekemistä lapsille ja aikuisille tietoa eri toimijoiden lapsiperheille tarkoitetuista palveluista
 • Puistoruokailu järjestetään kolmessa eri kohteessa kolmena eri ajankohtana
 • Puistoruokailu tarjoaa myös hämeenlinnalaisille nuorille kesätyöpaikan

Osallisuuden tasot

Osallisuus voi toteutua monella eri tasolla. Tasot eivät ole eriarvoisia keskenään vaan parhaimmillaan toteutuessaan kullakin tasolla tunne osallisuudesta voi olla hyvinkin vaikuttavaa.

Lasten kanssa toimiessa osallisuuden asteita voidaan peilata myös lasten ja aikuisten rooleihin. Leikki-ikäisten kanssa toimiessa täyttyvät useimmiten seuraavat osallisuuden asteet:

 • Aikuiset aloitteentekijöinä, lapset toimijoina
 • Aikuiset aloitteentekijöinä, suunnittelu ja toteutus yhdessä lasten kanssa
 • Aikuiset aloitteen tekijöinä ja toimijoina, lapset konsultteina
 • Lapset aloitteen tekijöinä ja toimijoina, aikuiset konsultteina

Aikuisen rooli

Miten aikuisena voit tukea lapsen osallisuuden kokemusta

 • Huolehtii siitä, että jokainen lapsi tulee kuulluksi, huomioiduksi ja nähdyksi.
 • Puhuu lapsille ystävällisesti, menee lapsen tasolle ja katsoo silmiin.
 • On aidosti läsnä.
 • rohkaisee iloitsemaan onnistumisista ja kannustamaan toisia sekä samalla olemaan lannistumatta epäonnistumisista.
 • Kuuntelee ja valmiiden vastausten sijaan tukee lapsen pohdintoja ja ajatuksia.
 • Luo ilmapiirin, jossa kaikilla on hyvä olla.
 • Mallintaa, rohkaisee ja kannustaa lasta toimimaan mukana erilaisissa arjen tilanteissa