Ajankohtaista

 

VIERAILUT KOULULLE

 Ilmoittautumislomake

 

Koulun kiinteistökartta

Kiinteistöjen kartta

Esittely

Seminaarin koulussa on 755 oppilasta, joista 74 opiskelee Ojoisten Lastentalossa (luokat 1D, 1E sekä 2D ja 2E). Lukuvuonna 2018-19 Lastentalon väki on väistötiloissa Seminaarin pääkoululla.

Yleisopetuksen luokkia on yhteensä 28, joista yksi on ruotsinkielisen perusopetuksen luokka. Lisäksi on 2 valmistavan opetuksen luokkaa; VALMO (vieraskielisten oppilaiden opetus).  

Pienluokkia on 12. Pienluokkaopetusta on:

 • yleisopetuksen pienluokkia 7 kpl,
 • F-luokkia (8 oppilaan pienluokka, luokissa oppilailla on pääsääntöisesti pidennetty oppivelvollisuus sekä yksilölliset tavoitteet) 4 kpl ja
 • S-luokkia (6 oppilaan pienluokka, luokassa oppilailla on pääsääntöisesti pidennetty oppivelvollisuus sekä yksilölliset tavoitteet.) 1 kpl.

 

Henkilökuntaa koulussamme on n. 90.

 • rehtori ja apulaisrehtori
 • opetushenkilöstöä 50 
 • kieltenopettajia 3
 • kouluohjaajia n. 27
 • muuta henkilökuntaa

Pienluokkia emme sijoita omaan erityisopetussiipeensä, vaan järkeviksi kokonaisuuksiksi muiden oppilaiden kanssa. Suvaitsevaisuus ja toisen huomioiminen sekä erilaisen oppilaan kohtaaminen on meille erittäin tärkeää. Sloganimme on Koulu kaikille.

Seminaarin koulun englanninkielirikasteiset luokat
Nykyiset englanninkielirikasteiset luokat jatkavat 6. luokan loppuun asti. Uusia englanninkielirikasteisia luokkia ei uusien oppilaaksiottokriteerien myötä muodosteta. Jokaisella luokka-asteella on kielisuihkutusta. 

Seminaarin koulu on turvallinen ja pedagogisesti monipuolinen, oppilaan etua ajatteleva, suvaitseva ja moderni. Haluamme tarjota oppilaillemme mahdollisimman paljon vaihtoehtoja opiskelussa. Kielivalikoimaamme kuuluu A2-kielinä saksa, ranska ja venäjä. Opetusteknologiamme on korkealla tasolla. Haluamme, että oppilaamme osaavat hyödyntää monipuolisesti opetus- ja oppimisteknologiaa opinnoissaan.

Seminaarin koulu on Liikkuva koulu.

SEMINAARIN KOULUN ARVOJA 

minä, me, maailma 

 

LÄHTÖKOHTANA LAPSI - KOULU KAIKILLE 

 • Olemme suvaitsevaisia kaikkia kohtaan 
 • Koulussamme on turvallista olla ja oppia 
 • Opimme yhdessä, eri tavoin ja tarkoituksenmukaisissa ryhmissä 

 

INNOVATIIVISUUS - YRITTELIÄISYYS 

 • Rohkaisemme luovuuteen ja uskallamme erehtyä 
 • Kannustamme rakentavaan ongelmanratkaisuun 
 • Opettelemme asettamaan itsellemme tavoitteita
 • Kokeilemme uutta ja suuntaudumme tulevaisuuden taitoihin 
 • Ovemme ovat avoinna maailmaan 

 

SOSIAALINEN VASTUU 

 • Tuemme toisiamme 
 • Vahvistamme yhdessä toimimisen taitoja 
 • Kasvamme toisistamme ja ympäristöstä huolehtien 

 

KOHTAAMINEN JA KUNNIOITTAMINEN 

 • Kohtaamme jokaisen yksilönä 
 • Toimimme toisiamme kunnioittaen 
 • Arvostamme ja luomme kiireetöntä ilmapiiriä 

 

OIKEUDENMUKAISUUS JA AVOIMUUS 

 • Noudatamme yhteisiä sääntöjä  
 • Kohtelemme kaikkia tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti

 

Seminaarin koulun rakennukset

Seminaarin koulu muodostuu useista rakennuksista. Rakennukset omistaa Suomen yliopistokiinteistöt Oy. Hämeenlinnan kaupunki on vuokrannut ne opetuskäyttöön:

 • lisärakennus liikuntasaleineen vuodelta 1979 (A- ja B-osa)
 • vanha Seminaarin kivitalo vuodelta 1930 (C ja D-osa)
 • vaaleankeltainen kivitalo vuodelta 1953 (E-osa)
 • harmaa lisärakennus vuodelta 1984 (F-, G- ja H-osa)

Ulkokuvia

 

Opettajakorkeakoulun päärakennus
Seminaarin kivitalo vuodelta 1930.

Seminaarin koulu
Uudempi kivitalo vuodelta 1953.

Seminaarin koulun uudempi rakennus
Lisärakennus vuodelta 1984.
Seminaarin koulun rakennus
Lisärakennus vuodelta 1979.

Opettajankoulutuslaitos Hämeenlinnassa 

Hämeenlinnassa alkoi opettajankoulutus vuodesta 1890 lähtien, jolloin perustettiin J. H. Tuhkasen kiertokouluseminaari, joka toimi Saaristenkatu 10:ssä vuosina 1899 -1912. Hämeenlinnan alakansakouluseminaari perustettiin vuonna 1919 ja oma koulurakennus valmistui 1930 Yleisten rakennusten ylihallituksessa laadittujen piirustusten mukaan. 

Seminaarin avajaisia vietettiin 25.8.1919 Myllymäen koulutalossa. Kouluneuvos Franssila totesi avajaispuheessaan, että Hämeenlinna ”oli vanha sivistyskaupunki, jolla oli arvokkaat traditionsa, erinomaiset ”liikesuhteet”, sen ympäristö sekä varallisuudessa että henkisessä kehityksessä oli ensimmäisiä Suomessa.”. Lue lisää HämeWikistä...

Klassistista rakennusta on laajennettu 1950-luvulla arkkitehti Elsa Arokallion suunnitelman mukaan. OKL:n lisärakennus, ns. uusi puoli on valmistunut vuonna 1979. Rakennuksen niin sanottu vanha puoli on valmistunut vuonna 1953 ja lisärakennus, uusi puoli, on vuodelta 1984.

Vuodesta 1974 vuoteen 2012 koulu toimi Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksen nimellä perinteisellä paikallaan.

Opettajankoulutus ja Normaalikoulu sekä kirjasto siirtyivät Tampereelle
Tampereen yliopiston hallitus päätti 13.6.2011 yksimielisesti, että luokanopettajakoulutus siirtyy Hämeenlinnasta Tampereelle elokuussa 2012. Myös Normaalikoulu ja OKL:n kirjasto siirtyivät Tampereelle.

Hämeenlinnaan perustettiin uusi koulu

Lasten ja nuorten lautakunta päätti 8.11.2011, että Normaalikoulun oppilaat otetaan Ojoisten koulun oppilaiksi. Ojoisten koulu siirtyy elokuussa 2012 Normaalikoulun ja OKL:n tiloihin, jokta kaupunki vuokrasi valtiolta. 42-luokkaisen koulun rehtori on Ojoisten koulun rehtori Pasi Rangell.

Kaikki Seminaarinmäen vanhat ja uudemmat rakennukset otetaan uuden koulun käyttöön, myös entinen OKL:n kirjasto jaetaan lasiseinisiksi, muunneltaviksi luokkahuoneiksi. Kirjasto oli ennen vanhaan Hämeenlinnan seminaarin juhlasali, jossa vietettiin joulu- ja kevätjuhlat sekä muut suuret tilaisuudet.

Ojoisten koulun yleisopetuksen 1.-2.-luokat jäävät Ojoisten koulun tilalle rakennettavaan uudisrakennukseen, johon sijoittuu myös alueen varhaiskasvatuskeskus. Uudisrakentaminen alkaa syksyllä 2012 ja valmista on syksyllä 2013. 

Normaalikoulun ja OKL:n tiloihin muodostuu uusi noin 700 oppilaan koulu, jonka toiminta alkaa elokuussa 2012.

Koulun nimeksi Seminaarin koulu

Uuden koulun nimestä pidetiiin Hämeenlinnassa avoin nimikisa, johon tuli 60 vastausta. Ylivoimaisesti suosituin nimiehdotus oli Seminaarin koulu. Lasten ja nuorten lautakunnassa päätti 17.1.2012, että tulevan koulun nimi on Seminaarin koulu. 

Seminaarin koulun nimellä on historiansa Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan seminaari -nimitys on peräisin vuodelta 1947, jolloin Hämeenlinnan alakansakouluseminaari muuttui Hämeenlinnan seminaariksi. Seminaari oli nelivuotinen yläkansakouluseminaari naisille.  

Hämeenlinnan seminaari lakkautettiin 1974, kun opettajankoulutus liitettiin osaksi Tampereen yliopiston kasvatustieteellistä tiedekuntaa.

Tiedätkö lisää koulun menneisyydestä? 
Jos sinulla on lisää tietoa koulun menneistä vaiheista, voit ottaa yhteyttä rehtoriin.

Yhteisiä opiskelutiloja


Eri puolella koulua on yhteisiä tiloja mm. juhlasali,  kolme auditoriota, kaksi liikuntasalia, avoin ns. maisematila sekä avoin kirjastotila.

Liikuntasali
Liikuntasali
Auditorio
Seminaarisali
Kuvataideluokkahuone.
Kuvataideluokka
Maisema-tila
Yhteinen Maisema-tila luokkien käytössä.

Luokkahuoneita

Koulussa on riittävästi erikokoisia ja monipuolisia luokkahuoneita eri puolilla rakennuksia. Jokaisella luokalla on ikioma kotiluokkansa, josta käsin käydään muissakin opetustiloissa.

Luokkahuone
Luokkahuone uusituin, muokattavin pisaramallisin pulpetein.
Luokkahuone
Luokkahuone.


Uuden C-osan 3. kerroksen aula

Ojoisten Lastentalon käytävä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimeksi muokattu: 27.11.2018