Siirry sivun sisältöön

Talous

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan toimialoille, nettoyksiköille ja liikelaitoksille määrärahat.

Talousarvio muodostuu yleisperusteluista, käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosasta.

Hämeenlinnassa talousarviota kutsutaan tilausbudjetiksi.

Vuoden 2015 tilausbudjetti

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviokokouksessaan 10.11.2014 kaupungin tilausbudjetin vuodeksi 2015. 

Budjetti on laadittu 20,50 %:n suuruisen kunnallisveron mukaan.

Toimivalta veroista vapauttamisesta Verohallinnolle 1.6.2013

Kaupunginhallitus on päättänyt 11.3.2013, että kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta päättäminen siirtyy 1.6.2013 alkaen kunnalta Verohallinnolle. Aikaisemmin veronhuojennus-termin sijaan käytetään nyt termiä verosta vapauttaminen.

Verosta vapauttamisella tarkoitetaan vero- tai maksuvelvollisen vapauttamista osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Vapauttamista haetaan Verohallinnon hakemuksella, joka osoitetaan kesäkuun 2013 alusta Verohallinnolle. 

Yleisin verosta vapauttamisen peruste on veronmaksukyvyn heikkeneminen. Perusteena voi olla myös veron perinnän kohtuuttomuus tai muu erityinen syy.

Ennen 1.6.2013 vireillä oleviin hakemuksiin sovelletaan vielä hakemusajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

Asiasanat: talous, talousarvio, veroäyri, verot
Viimeksi muokattu: 5.12.2014