Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan toimialoille, nettoyksiköille ja liikelaitoksille määrärahat.

Talousarvio muodostuu yleisperusteluista, käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosasta.

Hämeenlinnassa talousarviota kutsutaan tilausbudjetiksi.

Vuoden 2015 tilausbudjetti

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviokokouksessaan 10.11.2014 kaupungin tilausbudjetin vuodeksi 2015. 

Budjetti on laadittu 20,50 %:n suuruisen kunnallisveron mukaan.

Viimeksi muokattu: 2.7.2015