Siirry sivun sisältöön

TalousTalousarviossa on strategiaosa, tilaajaosa, tuottajaosa sekä laskelmaosa, jossa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, investoinnit ja rahoituslaskelma.

Eräitä vuoden 2014 talousarvion pääkohtia

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviokokouksessaan 11.11.2013 kaupungin tilausbudjetin vuodeksi 2014. Budjetti on laadittu 20,25 %:n suuruisen kunnallisveron mukaan.

Kiinteistöveroiksi hyväksyttiin

  • yleinen kiinteistövero 1,15 %
  • vakituinen asuminen 0,50 %
  • vapaa-ajan asunnot 1,10 %
  • rakentamattomat tontit 3,00 %

Lainaa otetaan lisää 10,5 M€. Bruttolainanotto on 38,8 M€ ja lainojen kokonaismäärä vuoden 2014 lopussa noin 203 miljoonaa euroa. Lainamäärä per asukas olisi vuoden 2013 lopussa noin 2 985 €/asukas.

Sijoitettu pääoma on noin 80 M€ ja tuottotavoite vähintään 4,5-5 %.

Tilausbudjettiesitys 2014 on tasapainossa.

Tilausbudjetti 2014

Toimivalta veroista vapauttamisesta Verohallinnolle 1.6.2013

Kaupunginhallitus on päättänyt 11.3.2013, että kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta päättäminen siirtyy 1.6.2013 alkaen kunnalta Verohallinnolle. Aikaisemmin veronhuojennus-termin sijaan käytetään nyt termiä verosta vapauttaminen.

Verosta vapauttamisella tarkoitetaan vero- tai maksuvelvollisen vapauttamista osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Vapauttamista haetaan Verohallinnon hakemuksella, joka osoitetaan kesäkuun 2013 alusta Verohallinnolle. 

Yleisin verosta vapauttamisen peruste on veronmaksukyvyn heikkeneminen. Perusteena voi olla myös veron perinnän kohtuuttomuus tai muu erityinen syy.

Ennen 1.6.2013 vireillä oleviin hakemuksiin sovelletaan vielä hakemusajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

Asiasanat: talous, talousarvio, veroäyri, verot
Viimeksi muokattu: 27.1.2014