Palkittu! Fiksua työtä 2024: Koulusihteereiden asiapaneeli

Ideana oli antaa tukea koulusihteereille heidän kiireisessä arjessa, jossa on paljon monimuotoisia työtehtäviä ja jossa koulusihteerit työskentelevät yksin, kaukana kollegoista.

KOULUSIHTEEREIDEN ASIAPANEELI on säännöllisten tapaamisien, yhteisten tietojen ja taitojen jakamisien, koulusihteereiden ja asiantuntijoiden kohtaamisien paikka.

Siellä ratkaistaan yhteisiä ongelmia, kehitytään yhdessä ja ylläpidetään ammattitaitoa.

Tavoitteena on saada työhön vertaistukea, verkostoitua, yhtenäistää koulusihteereiden työtavat ja työtehtävät, kehitettyä yhdessä uusia työtapoja, järjestää työpajoja.

Kun kaikki ajankohtaiset tiedot ovat koulusihteereillä hallussa, he tekevät työnsä kustannustehokkaasti ja työaikaa säästäen. Taloudellisena hyötynä on työhyvinvoinnin lisääntyminen ja poissaolojen vähentyminen.

Koulusihteereiden asiapaneeli on kokoontunut syksyn aikana elokuusta 2023 lähtien säännöllisesti noin kerran kuukaudessa kolmen tunnin kestäviin tilaisuuksiin.

Kehitystyö jatkuu yhdessä koulusihteereiden kanssa rakentamalla yhteisen Teams-foorumin, jossa on jaetut portaalit verkoston asiantuntijoille. Foorumi helpottaa ja säästää niin koulusihteereiden kuin myös verkoston asiantuntijoiden aikaa, koska kaikki kysymykset, vastaukset ja ajantasaiset ohjeet löytyvät yhdestä paikasta.

Kehittäjä

Jaana Rosendahl, koulusihteeri

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.