Kokonaisvaltaista hyvinvointia – Lasten Liikunnan Tuki

”Lasten Liikunnan Tuen työllisyys- ja koulutuspalveluiden kaksi ydinajatusta ovat moniammatillisuus ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioiminen ja tukeminen”, kertovat Lasten Liikunnan Tuen ohjaajat Anu Saarinen ja Olli Kartano tavatessamme Hattelmalantien toimistolla.

Lasten Liikunnan Tuen 27-vuotisen historian aikana tunnettuus on rakentunut lasten iltapäivätoiminnan ja ihmisten liikuttamisen ympärille, mutta nimekkeen alle mahtuu paljon muutakin.

Kaikkiaan Lasten Liikunnan Tuessa työskentelee yli 50 henkilöä. Osa työntekijöiden työurista on merkittäviä kaksoisuria, jossa mahdollistuvat sekä ammattiurheilijan lukujärjestys että työ yksikössä. Lasten Liikunnan Tuen väessä mukana on oppisopimusopiskelijoita, työkokeilijoita ja eri alojen opiskelijoita, ja vuosittain myös alle 18-vuotiaille nuorille on tarjolla kesätyöpaikkoja. Yksikön alaisuuteen lukeutuvat myös Aulangon Luontoliikuntakeskus ja liikuntapäiväkerho Peuhula, jotka toimivat Koulutuskuntayhtymä Tavastian matkailu- sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden oppimisympäristöinä.

Kohti työelämää ja opiskelua

Lasten Liikunnan Tuen työllistymisessä tukeviin ja opiskeluun suuntaaviin kokonaisuuksiin kuuluvat dynaamiset palvelut eli Hyvinvoinnin palaset, Koutsi, Tutustu uuteen alaan sekä Yksilö- ja Yhteisö-PT. Palveluihin haetaan Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajan kautta, ja yksikön kuntouttavaan toimintaan ohjaudutaan niin OmaHämeen kuin kuntakokeilunkin kautta.

”Tänä syksynä käynnistyy myös Ohjatusti opintopolulle -hanke”, Saarinen esittelee. Hanke tukee haavoittuvimmassa asemassa olevien kiinnittymistä takaisin yhteiskuntaan, koulutukseen tai työelämään. Taustalla on ajatus siitä, että jokaisen yksilön työpanosta tarvitaan – myös heidän, joiden opiskelemaan lähtemisen tai työllistymisen esteenä ovat erilaiset haasteet.

Hankkeeseen voi ohjautua jo heti elokuusta lähtien. Työkokeilun lisäksi hanke kattaa myös kuntouttavan toiminnan yksilöllisen työskentelyn, ja yhteistyötä tehdään niin kuntakokeilun, OmaHämeen kuin oppilaitostenkin kanssa.

Toiminnan peruspilarit

”Työn tekeminen itsessäänhän on kuntouttavaa”, Saarinen kertoo. Lasten Liikunnan Tuen kuntouttava toiminta pyrkii tarjoamaan asiaan kuitenkin hieman toisenlaisen tulokulman. Fyysisen, suorittavan työtoiminnan sijaan palvelut sekä kuntoutus ovat ympäristö erilaisten taitojen, mukaan lukien psyykkisten taitojen, tunnistamiselle ja harjoittamiselle.

”Nämä mielen taidot, kuten tunne- ja läsnäolotaidot tai suhtautuminen pettymyksiin ja tekemiimme valintoihin, ovat kaikki opittavia taitoja”, Saarinen muistuttaa.

Päivän teemana voi esimerkiksi olla uskomusten ja faktojen eron tunnistaminen. Meissä elävät haitalliset uskomukset johtavat helposti (työ)uupumukseen tai estävät meitä etenemästä uralla tai hakeutumasta tiettyihin työtehtäviin. ”Harjoitusten, havainnollistamisen ja esimerkkien kautta pystymme huomaamaan, ovatko ajatuksemme faktaa vai uskomus. Tunnistamisen jälkeen uskomuksia on mahdollista lähteä haastamaan.”

Hyvinvointia tukeva ravinto on yhtä tärkeää kuin liikkuminen ja uni

”Yhtä tärkeää on varata hetkinen hyvinvointia tukevasta ravinnosta keskustelemiselle”, Kartano muistuttaa. Kuva: Mari Salokangas.

Struktuurista

Ryhmätoiminnassa on osallistujia 18-vuotiaista 63-vuotiaisiin. ”Pohdinnassa oli, rakennetaanko eri ikäisille omat ryhmät. Tätä eivät asiakkaat kuitenkaan toivoneet, vaan eri ikäisistä koostuva ryhmä koettiin monella tapaa järkevämpänä”, Saarinen kuvaa.

”Ryhmän läsnäolopäiviin on suunniteltuna aina tietty rakenne, jonka sisällä voimme joustaa kunkin päivän tarpeiden mukaan”, Kartano jatkaa. ”Liikkumisen hetkellä voimme esimerkiksi pelata perinteistä pallopeliä tavanomaisesta poikkeava välineen, kuten ilmapallon kanssa. Yhtä tärkeää on kuitenkin varata hetkinen esimerkiksi unesta ja hyvinvointia tukevasta ravinnosta keskustelemiselle.”

Toiminnassa on aina läsnä kolme tuttua ohjaajaa. ”Minun ja Anun lisäksi ohjaajakolmikkoomme kuuluu myös Tuuli Tiainen. Haluamme varmistaa, että meillä on riittävästi aikaa jokaiselle. Myös luottamuksen rakentamiselle”, Kartano korostaa.

Ohjaajat toimivat kanssakulkijoina ja -ihmisinä matkalla mukana. Myös kaikki ohjaajat osallistuvat liikkumishetkiin ja kehonhuollon tuokioihin. ”Erilaisista teemoista, kuten itsetunnosta, tavoitteista tai motivaatiosta keskustellessamme tuomme esille myös meidän ajatuksiamme ja valintojamme”, Kartano selvittää.

Yli asetettujen tavoitteiden

Yhteisö tai oikea-aikainen palvelu vaikuttaa yksilötasolla merkittävällä tavalla. Mikä tahansa ryhmä, jonka jäsenillä on keskenään jokin yhteinen nimittäjä, toimii vertaisina toisilleen. Jaettu arki toimii eteenpäin vievänä tekijänä. Hiljalleen näkyy, kuinka ihmisten elämään jalkautuu lukuisia hyvinvointia tukevia elementtejä.

”Meillä on nähtävillä huikeita kaaria, joissa yksilö on aloittanut toiminnassamme pienin askelin sosiaalisen kuntouksen statuksella, ja hänen osallistumisensa täällä päättyykin korkeakouluopintojen aloittamiseen”, Kartano ja Saarinen kertovat. ”Lähimenneisyydestä muistamme kolme tällaista upeaa etenemistä.”

”Jokainen onnistuminen ja löytynyt polku on tärkeä. Täysin yhtä merkityksellinen kaari on sellainen, jossa yksilö on ylittänyt omat odotuksensa: voi paremmin, solmii uusia ystävyyssuhteita tai rakentaa suunnitelmaa tulevaisuuteen”, Saarinen summaa.

Yhteystiedot:

  • Anu Saarinen,

Hankekoordinaattori, ohjaaja

anu.saarinen@kktavastia.fi, p. 040 905 2908

  • Olli Kartano

Hankevastaava, ohjaaja

olli.kartano@kktavastia.fi, p. 0400 744 860

Tutustu myös:

Ohjatusti opintopolulle -hankkeen (ESR+) verkkosivut: Ohjatusti opintopolulle – Koulutuskuntayhtymä Tavastia (kktavastia.fi)

Lasten Liikunnan Tuen verkkosivut: Lasten liikunnan tuki ry

Teksti ja pääkuva (K-rakennus, Hattelmalantie 25):

Mari Salokangas