Opiskelijoiden työllistymisen ja pitovoiman edistäminen Kanta-Hämeessä -hankkeen puolivälin kuulumiset

Opiskelijoiden työllistymisen ja pitovoiman edistämisen Kanta-Hämeessä -hankkeen tavoitteena on, että aiempaa useampi opiskelija valmistuttuaan asettuisi ja työllistyisi Kanta-Hämeen alueelle. Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen osa alueen kilpailukykyä ja elinvoimaa. Hanke on ryhmähanke, jota Hämeenlinnan kaupungin lisäksi toteuttavat Linnan Kehitys, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Hanke rahoitetaan osin Euroopan sosiaalirahastosta.

Kahden ja puolen vuoden mittaisen hankkeen ollessa noin puolessa välissä, on ehditty tehdä jo paljon konkreettista. Tässä blogikirjoituksessa esitellään hankkeen keskeisimpien toimenpiteiden edistymistä. Tulevia toimenpiteitä on suunniteltu opiskelijalähtöisesti hyödyntämällä hankkeen aikana tehtyjä havaintoja.

Tehostetun uraohjauksen pilotti

Hämeen ammattikorkeakoululla on pilotoitu uutta mallia tehostetulle uraohjaukselle. Pilotissa toisen vuoden sosionomiopiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua noin vuoden kestävään kokonaisuuteen, jossa on kehitetty mm. opiskelijoiden työnhakuun liittyviä taitoja, työyhteisöosaamista sekä oman työn johtamista. Kokemukset pilotista ovat olleet myönteisiä ja tällä hetkellä suunnitellaan uraohjausmallin implementointia HAMKin koulutuksiin. Hankkeessa on myös päätetty hyödyntää HAMKin tekoälyosaamista osana uraohjauksen kokonaisuutta. Hanke on sopinut HAMK Smart -tutkimusyksikön kanssa tekoälyavusteisen osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen työkalun suunnittelusta ja toteutuksesta. Tarkoituksena olisi testata työkalua tehostetun uraohjauksen pilottiryhmän kanssa lokakuussa 2024.

Creative Business Club

Linnan Kehitys on käynnistänyt uudenlaisen matalan kynnyksen palvelun nuorille, joita yrittäjyys puhuttelee. Creative Business Club (CBC) on käynnistetty yhteistyössä usean yrittäjyyden palveluita tarjoavan organisaation kanssa. Verkoston toimijat isännöivät kukin vuorollaan kuukausittain järjestettävää klubi-iltaa, jossa pyritään inspiroimaan ja innostamaan kävijöitä yrittäjyyden polulle, sekä ohjaamaan heitä kulloinkin ajankohtaisen yrittäjyyteen liittyvän palvelun pariin. Tilaisuuksissa on varattu aina aikaa myös vapaamuotoiseen olemiseen sekä verkostoitumiseen. Nuoret ovat ottaneet Parkki Business Parkissa järjestettävät klubi-illat uteliaan kiinnostuneena vastaan.

TaitavaRekry

Tavastialla käynnistetyn TaitavaRekry -henkilöstövuokrauspalvelun tavoitteena on tukea erityisesti opiskelijoiden työllistymistä alueelle. Alkuvaiheessa TaitavaRekryn palveluita on markkinoitu Tavastian opiskelijoille ja toiminnan edetessä on tarkoituksena, että myös korkeakouluopiskelijoita ja työnantajia saatettaisi yhteen palvelun avulla. Ensimmäiset työsuhteet solmittiin vuoden vaihteessa ja niiden määrä on kasvanut tasaisesti kevään edetessä. TaitavaRekry tekee tiivistä yhteistyötä yritysrajapinnassa ja auttaa työnantajia tarvittaessa myös kouluttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tekijä-tapahtuma

Työllistymiseen liittyy vahvasti myös hankkeen toimenpiteenä toteutettu Tekijä 2024 -tapahtuma. Yli 3000 kävijää kerännyt, seudun suurin opinto- ja rekrytointitapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa Loimua-areenalla. Yhtenäinen halli avasi mahdollisuuksia toteuttaa aiempiin vuosiin verrattuna uudenlaista sisältöä ja tapahtumassa olikin lähes koko ajan käynnissä paneelikeskusteluita ja asiantuntijapuheenvuoroja. Tulevan vuoden tapahtuman suunnittelu on jo käynnissä ja konseptia kehitetäänkin kävijöiltä sekä näytteilleasettajilta saadun palautteen perusteella.

Alueen mahdollisuudet näkyvämmäksi

Syksyllä 2023 toteutettiin HAMKin ja Tavastian opiskelijoille kohdennettu kyselytutkimus, jossa kartoitettiin opiskelijoiden näkemyksiä liittyen työllistymiseen ja työuraan, uraohjaukseen, Kanta-Hämeeseen ja asuinpaikan valintaan sekä Kanta-Hämeen houkuttelevuuden lisäämiseen. Yksi tuloksista noussut keskeinen havainto oli, että alueen mahdollisuuksia on tehtävä opiskelijoille näkyvämmäksi. Tavoitteena on, että alueen tunne, tarinat ja mahdollisuudet saavuttaisivat aiempaa paremmin myös opiskelijat, niin työuran kuin vapaa-ajankin osalta, ja näin tuettaisi alueelle kiinnittymistä jo opintojen aikana. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi pyrimme mm. lisäämään kaupungin näkyvyyttä kampuksilla eri tavoin, edistämään jatkuvaa dialogia opiskelijakuntien ja opiskelijayhdistysten sekä kaupungin välille. Tulevana syksynä testaamme pelillistämistä uudenlaisena keinona tuoda esiin kaupungin palveluita ja aktiviteetteja. Syksyllä kaupunki myös kirjaimellisesti jalkautuu kampuksille, kun pilotoimme Hämeenlinnan kaupungin pop up-palvelupisteitä Tavastian sekä HAMKin Hämeenlinnan kampuksille.

Kirjoittaja Anne Nikander toimii projektipäällikkönä opiskelijoiden työllistymisen ja pitovoiman edistäminen Kanta-Hämeessä-hankkeessa.

Lue lisää hankkeesta

Euroopan unionin lippu ja teksti Euroopan unionin osarahoittama.
Hämeenlinnan kaupungin, Hämeen ammattikorkeakoulun, Linnan Kehitys Oy:n ja Tavastia Koulutuskuntayhtymän logot.