Yrittäjyys väylänä unelma-ammattiin

”Kielet ja kirjallisuus ovat aina kiinnostaneet minua”, kertoo kieli- ja käännöspalveluita tarjoavan TAVUKKO-yrityksen Teemu Vesala. ”Jo alakouluikäisenä huomasin, että vieraiden kielten opiskeleminen on minulle helppoa ja että minulla on hyvä kielitaju ja -tietoisuus.”

Intressi tämän teeman ympärillä veikin Vesalan aikanaan muun muassa kääntämään Hämeen Sanomien artikkeleja kaupungin kansainvälistämishankkeeseen ja pian tämän jälkeen kolmeksi vuodeksi Joensuun yliopistolle opiskelemaan englannin kieltä ja kääntämistä. Ajatuksissa siinsi haave kääntäjän urasta, ja Vesala ajatteli reitin kohti unelmaa kulkevan nimenomaan opiskelun kautta.

Vuodet 2020 ja 2021 toivat kuitenkin mukanaan mutkia matkaan – tuli koronaepidemia, opiskelutahti sekä -käytänteet muuttuivat ja jaksaminen oli koetuksella. Vesala teki kipeän päätöksen ja luopui opiskelupaikasta. Edessä oli paluu Hämeenlinnaan. Oli aika keskittyä mielenterveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Vuonna 2022 Vesala liittyi mukaan Lasten Liikunnan Tuen Ohjatusti työelämään -hankkeeseen. Pian yksiköstä järjestyi työkokeilupaikka. Vesala laati ja käänsi yksikön verkkosivuille sisältöä suomeksi ja englanniksi. Koulutuskuntayhtymä Tavastialle hän valmisti hanke-esittelyjä ja -tiivistelmiä sekä organisaatioon liittyvää materiaalia englannin kielellä. ”Näitä aineistoja on hyödynnetty kansainvälisessä mittakaavassa asti”, Vesala muistelee.

Hiljalleen toiminnassa mukanaolon myötä verkostot laajenivat ja osaaminen syveni entisestään. Lasten Liikunnan Tuen ryhmä myös vieraili Hämeen Uusyrityskeskuksessa tutustumassa, ja Vesalaa rohkaistiin selvittämään yrittäjyyden aloittamiseen liittyviä asioita.

Ajatus yrittäjyydestä alkoi kypsyä.

Ja niin TAVUKKO syntyi.

Yritystoiminnasta

”Lasten Liikunnan Tukea kiitän kaikesta tiedosta, opastuksesta ja kannustuksesta”, Vesala tähdentää. ”Ilmapiiri on myös niin lämmin – tänne on ollut aina mukava tulla.”

Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilua Vesala kiittää siitä, että sai tietoa alueen erilaisista ryhmistä ja mahdollisuuksista. Hämeen Uusyrityskeskukselle vuorostaan kuuluu kiitos yrityksen perustamiseen liittyvästä kattavasta informaatiosta sekä avusta liiketoimintasuunnitelman laatimisessa.

”Yritykseni tarjoaa käännöstyötä suomen kielestä englannin kielelle – ja päinvastoin. Tekstit voivat olla esimerkiksi asia- tai mainostekstejä, journalistisia tekstejä tai proosaa. Lisäksi teen oikeakielisyyden ja (kone)käännöksen tarkistamista. Tarjoan myös ohjelmatekstityspalveluita, kuten tekstin laatimista, ajastamista ja tekstisisällön integroimista videoon. Palveluihin kuuluvat myös voice-over -äänitykset ja video- tai äänimateriaalin litterointi”, Vesala erittelee.

Reipas toimistoapulainen Köpsy. Kuva: Teemu Vesala.

Käännöstyön merkityksestä

Vaativimmillaan käännöstyössä tarvitaan sekä taitoa viedä sanoma kielestä toiseen että taitoa luoda uutta. Puhutaan transkreaatiosta. Pelkän informaation siirtämisen sijaan tällöin käännetään kielikuva, sanonta tai esimerkiksi jokin kulttuurisidonnaisuus. Englannin kielen sisällä on tekstilajin, -tyypin ja julkaisualustan piirteisiin ja käytänteisiin liittyvää muun muassa alueellista vaihtelua, ja näitä seikkoja tulee käännöstyössä myös ottaa huomioon. ”Konekääntimien, kuten neuroverkkokääntimien ohella tarvitaan tämän vuoksi yhä ihmistä tarkistamaan tekstin luettavuutta ja sujuvuutta.”

Vesala kannustaa yrityksiä tarjoamaan materiaaleja sekä suomen että englannin kielellä. Tämä liittyy sekä imagoon että yrityksen kykyyn palvella asiakkaita. ”Yritys voi pohtia, millainen sen kansainvälinen näkyvyys esimerkiksi verkkosivujen osalta on. Asioita voi usein sujuvoittaa tarjoamalla tekstipohjaista tietoa, toimintaohjeita ja lomakkeita eri kielillä.”

”Asiakkaalle tuotettavan tuloksen tulee olla ehdottoman korkeatasoista”, Vesala jatkaa. ”Olen tarkka ja huolellinen, ja tässä työssä tarvitaan juuri näitä taitoja.”

Tästä hetkestä tulevaisuuteen

Tokihan kielestä inspiroituvan yrittäjän yrityksen nimi on myös monimerkityksellinen. ”Nimen kolme ensimmäistä kirjainta löytyvät niin omasta nimestäni, Koulutuskuntayhtymä Tavastiasta kuin Hämeen englanninkielisestä nimestä Tavastiastakin. Tavukko voisi toimia myös itsenäisenä sanana samoin kuin lepakko tai aallokko. Ukko puolestaan liittyy sekä kevytyrittäjätermeihin että ilmentää tätä yhden miehen yritystä”, Vesala hymyilee.

”Yrittäjyyskin on asia, jonka voi oppia. Yrittäjyydessä on lukuisia hyviä puolia – minulle esimerkiksi eräs tärkeimmistä asioista on vapaus saada määritellä omat työaikani ja rajani työn tekemisen suhteen.”

Entä minkä Vesala ajattelee olleen merkittävin tekijä oman polun löytymisessä? ”Näin jälkeenpäin mietittynä kaikki tämähän on vaatinut sitä, että on lähtenyt rohkeasti – ja moneen otteeseen – poistumaan omalta mukavuusalueeltaan. Muille omaa urapolkua pohtiville voin sanoa, että epäröinnistä huolimatta kannattaa uskaltaa! Esimerkiksi kevytyrittäjyys on varsin turvallinen vaihtoehto alkuun, mikäli toiminimeen liittyvät käytänteet ja kiemurat mietityttävät.”

Eikä haaveilu suinkaan ole päättynyt yrityksen perustamiseen. ”Olisihan se ihan mahtavaa, että jonain päivänä oma nimi näkyisi elokuvan lopputeksteissä”, Vesala summaa.

Yhteystiedot:

Teemu Vesala

teemu.vesala@tavukko.fi

p. 050 409 1175

Yrityksen verkkosivut: TAVUKKO Käännös- ja kielipalvelut

Tutustu myös:      

Lasten Liikunnan Tuen verkkosivut: Lasten liikunnan tuki ry

Hämeen uusyrityskeskuksen verkkosivut: Etusivu  |  Hämeen Uusyrityskeskus | Yritysneuvonta, yrittäjäpalvelut, neuvoa yrityksen perustamiseen, Hämeenlinna, Hattula, Janakkala (hameenuusyrityskeskus.fi)

Teksti ja pääkuva:

Mari Salokangas