Lammilla tehdään katupuiden hoitoleikkauksia

Mommilan ja Evontien liikenneviheralueilla kasvavien puiden hoitoleikkaukset on aloitettu viikolla 27. Leikattavia puita on yhteensä noin 150.

Hoitoleikkaukset tekee arboristi. Työn aikana puista poistetaan oksat ajoradan päältä noin 4,5 m korkeuteen, puista poistetaan myös runkoversot sekä vaurioituneet ja hankaavat oksat.

Yksi huonokuntoinen lehmus poistetaan kokonaan. Kahdessa risteyksessä avataan risteyksen näkemäalue.

Työt kestävät viikolle 30 saakka ja ne saattavat aiheuttaa lyhyitä katkoksia liikenteelle. Haitta tienkäyttäjälle on kuitenkin vähäinen.

Työalueiden puut ja lähimaasto on tarkistettu mahdollisten linnun- ja eläimien pesien varalta.