Kysely yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta kaikille kaupunkilaisille

Hämeenlinnan kaupunki tekee suunnitelman siitä,
miten kaikki kaupungin asukkaat ovat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia.
Tämän suunnitelman nimi on Kaikkien Hämeenlinna,
ja se on toiminnallinen, eli siinä on käytännön ehdotuksia.
Suunnitelmaa varten on kerätty tietoa
kaupungin toimialoilta ja yhteisöiltä loppuvuonna 2023.
Nyt haluamme tietoa myös asukkailta.
Voit vastata tähän kyselyyn 25.1.2024 saakka.
Vastaukset ovat luottamuksellisia.

Kyselyn vastasi noin 1000 hämeenlinnalaista ja kyselyn tuloksia käytetään osana Kaikkien Hämeenlinna, yhdenvertaisuusohjelman valmistelua.

Kyselyn lähtökohdat

Yhdenvertaisuus tarkoittaa,
että kaikki ihmiset ovat yhtä tärkeitä.
Ihmisen arvoon ei vaikuta sukupuoli, ikä,
etninen tai kansallinen tausta,
kansalaisuus, kieli, uskonto tai vakaumus,
mielipide, vamma, terveydentila,
seksuaalinen suuntautuminen tai mikään muu asia.
Syrjintä on aina väärin.
 
Tasa-arvo tarkoittaa,
että eri sukupuolilla on samat oikeudet ja mahdollisuudet.
Tasa-arvo tarkoittaa myös sitä,
että valta ja mahdollisuudet jakautuvat tasaisesti eri ihmisille.
Päätöksenteossa tasa-arvo on sitä,
että päätökset ovat mahdollisimman oikeudenmukaisia
kaikille sukupuolille.
 
Kyselyn taustalla on oikeusministeriön Hyvät väestösuhteet -malli.
Mallissa on neljä teemaa eli aihetta:
asenteet, turvallisuus, vuorovaikutus ja osallistuminen.

Kyselyyn saattoi vastata myös paperilla

Kysely jaetaan lasten ja perheiden koteihin päiväkotien Päikky-järjestelmän ja koulujen Wilma-järjestelmän avulla.

Kyselyyn voi vastata paperilla 16.1. alkaen seuraavissa paikoissa:

  • Kirjastot, joiden osoitteet löydät täältä
  • Palvelupiste Kastelli, Wetterhoffinkatu 2
  • Kumppanuustalo, Kirjastokatu 1
  • Ohjaamo, Turuntie 4
  • Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan Reskan Kulma, Raatihuoneenkatu 19

Lisätietoja kyselystä:

Jari Pekuri
sähköposti: jari.pekuri@hameenlinna.fi
puhelin: 0505706721

Tämän sivun teksti ja koko kysely on tehty selkokielellä. Selkokielessä lauseet ovat lyhyitä, ilmaukset selkeitä ja tekstiä ei tasoiteta palstan reunaan vaan se jätetään liehumaan oikeasta reunasta. Lue lisää selkokielestä Selkokeskuksen sivuilta.

Selkokielen selkotunnus.