Tutustu virkistyspalveluohjelman luonnokseen heinäkuussa

Virkistyspalveluohjelmassa linjataan Hämeenlinnan kaupungin tuottamien virkistyspalveluiden toteuttamistapoja, laajuutta ja laatutasoa.

Näitä palveluja ovat muun muassa:

  • Uimapaikat ja rannat, avantouintipaikat, koirien uittopaikat
  • Venepaikat ja laiturit, kaupunkiveneet
  • Retkeilyalueet ja reitit sekä niihin liittyvät rakenteet
  • Matonpesupaikat
  • Viljelypalstat
  • Muu luonnossa tapahtuva toiminta ja harrastaminen, kuten frisbeegolf ja metsästys

Ohjelmassa kuvatut kohteet ja palvelut ovat pääosin Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakenteen ylläpitämiä kohteita, vaikkakin joissain kohteissa on myös yrittäjä- tai yhdistysvetoista palvelutarjontaa.

Virkistyspalveluohjelmaan on kuvattu palvelujen nykytila ja mahdolliset kehittämiskohteet

Ulkovirkistyksen palveluista ohjelmaan on kuvattu nykytila ja sen perusteella on listattu mahdolliset kunnostamis- ja kehittämiskohteet. Lisäksi ohjelmassa tarkastellaan kohteiden käyttöä, riittävyyttä ja maantieteellistä sijoittumista. Palveluiden määrän, sijoittumisen ja käyttöasteen rinnalla on myös tarkasteltu kriittisesti kustannuksia.

Ohjelma on tehty lähivuosille. Tulevaisuuden kaupunkirakenteen muuttuessa ja kehittyessä tulee myös virkistyskäytön tarpeita tarkastella uudelleen.

Ohjelmatyön tarve nousi esiin talouden tasapainotusohjelman kautta

Yhtenä talouden tasapainotusohjelman toimenpiteenä tarkastellaan kaikkia kaupungin tuottamia palveluja, niiden tasoa, laajuutta ja taloutta, etsien mahdollisia säästökohteita.

Virkistyspalveluiden vaikuttavuus on kustannuksiin nähden merkittävä. Ne tukevat ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, lisäävät asumisviihtyisyyttä ja toimivat kaupungin vetovoimatekijöinä. Nyt tehdyssä virkistyspalveluohjelmasta käy ilmi, että tällä hetkellä palveluiden määrä ei ole ylimitoitettu, eikä palvelukokonaisuuteen käytettävää panostusta ole tarkoituksenmukaista pienentää.

Virkistyspalveluohjelma on nähtävillä 28.6. – 31.7.2024. Luonnoksesta voi jättää muistutuksen (mielipiteen), joko sähköpostilla osoitteeseen kaupunkirakenne@hameenlinna.fi tai perinteisenä kirjeenä osoitteeseen:

Hämeenlinnan kaupunki
kaupunkirakenne, infra
Wetterhoffinkatu 2, 2 krs.
PL 84
13101 Hämeenlinna

Tutustu virkistyspalveluohjelman luonnokseen ja jätä mielipiteesi ennen nähtävilläoloajan päättymistä 31.7.2024. Ohjelma käsitellään kaupunkirakennelautakunnassa elokuussa 2024.

Lisätiedot: