UUDET MARKKINAT ▪ TUOTEKEHITYS ▪ TUTKIMUS ▪ UUDENLAISET YRITYSIDEAT ▪ OMISTAJANVAIHDOKSET ▪ DIGIPALVELUT ▪ SIJOITTUMINEN ▪ RAHOITUS

Hyria Business

Yrittäjän oppisopimuskoulutus, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Liiketoiminnan kehittäminen, työyhteisön kehittäminen

Ota yhteyttä 

Hämeen ammattikorkeakoulu

Organisaation jatkuvan oppimisen palvelut (täydennys- ja tilauskoulutus), Opiskelijarekrytoinnit, Opiskelijaharjoittelijat, Opinnäytetyöt Alakohtaiset opiskelijaprojektit, Monialaiset Design Factory projektit, Hankeyhteistyö, Alakohtaiset asiantuntijapalvelut ja tutkimus

Ota yhteyttä 

HÄMEEN ELY-KESKUS

Maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen, työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys, työvoimakoulutus ja osaavan työvoiman saatavuus, osaaminen ja kulttuuri, yritysten kehittämispalvelut ja kansainvälistyminen

Yritysten kehittämispalvelut   Työvoimakoulutus, osaava työvoima   Yrityksen kansainvälistyminen  

Hämeen uusyrityskeskus

Liikeidean arviointi, Rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat, Asiantuntijapalvelut

Ota yhteyttä 

Liikkuva Suomi

Hyvinvointivalmennukset, Henkilöstön lisääntyneeseen hyvinvointiin perustuva kannustin-/palkitsemisjärjestelmä, Henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sisällyttäminen yrityksen strategiaan

Linnan Kehitys Oy

Omistajanvaihdokset, Sijoittumispalvelut ja tilaratkaisut, Yritystapahtumat, Verkostojen uudistaminen, Neuvonta ja sparrauspalvelut, Verkostojen ja toimintaympäristön kehittäminen, Rahoitusneuvonta ja vaihtoehtojen kartoittaminen, Rekrytointipalvelut, Työnantajan mielikuvan rakentamisen tukeminen, Ensimmäisen työntekijän palkkaamisen tukipalvelut

Ota yhteyttä 

Olli’s House

Koodaus (liittymät ja ohjelmat) – suunnittelu, määrittely ja toteutus

Ota yhteyttä 

OP Etelä-Häme

Maksuliikenteen ratkaisut ja neuvonta, Laaja rahoittamisratkaisujen kartoitus (pankki + muut rahoittajat) ja neuvonta, Riskien kartoitus, neuvonta ja vakuuttamisen ratkaisut, Yrittäjän lainopilliset palvelut, Varallisuudenhoidon ratkaisut

Ota yhteyttä 

Suomen yrittäjäopisto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (verkkototeutus), Kehittämispalvelut yrityksille – asiantuntija-apua kehittämiseen, Kumppanuus kehittämishankkeissa

Ota yhteyttä 

TE- Toimisto

Potentiaalisten kasvuyritysten tunnistaminen ja oikealle palvelupolulle ohjaaminen

Ota yhteyttä 

Onko sinulla mielessäsi uusi kehittämistä vaille valmis liikeidea? Linnan Business Turnajaisten IDEAsarja-valmennuksen kautta sinun on mahdollisuus saada 2500 € stipendi uuden liikeidean kehittämiseen!

IDEAsarjan haku auki neljä kertaa vuodessa. Kullakin kierroksella järjestetään Valmennus- ja Pitchday-tapahtumat, joiden jälkeen maksimissaan viisi rahoituksen saanutta ideaa pääsevät sparraukseen.

Lue lisää ja hae mukaan valmennukseen  >>

Ole seuraava menestystarina! Me autamme.

Ota yhteyttä 

Palvelut uusille yrityksille

Yrityksen perustaminen 

Palvelut kehittyvälle yritykselle

Yrityksen kehittäminen