Hämeenlinnan uuden vanhusneuvoston jäsenten valintaprosessi on käynnissä. Uuden vanhusneuvoston asettaa kaupunginhallitus. Vanhusneuvoston jäsenet pyritään asettamaan kaupunginhallituksen kokouksessa elokuussa. 

_____

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Vanhusneuvosto on lakisääteinen toimielin (vanhuspalvelulaki 2013).

Vanhusneuvoston muistiot 

Vanhusneuvosto pyrkii edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa

seuraa kunnan päätöksentekoa ikäihmisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi ja niiden saatavuuden parantamiseksi. Se seuraa säännöllisesti Ikääntymispoliittisen strategian sekä tekemiensä aloitteiden toteutumista

vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita tavoitteena liikenne- ja tilaratkaisut, jotka soveltuvat myös ikääntyvien, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.

Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä ja hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja ikäihmisten lautakunnan määräämät tehtävät.

Vanhusneuvosto kutsuu kaupungin alueella toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen edustajat vähintään kaksi kertaa vuodessa yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen, jossa käsitellään vanhuksia ja vanhustyötä koskevia ajankohtaisia kysymyksiä.

Vanhusneuvosto tekee vuosittain kertomuksen toiminnastaan ikäihmisten lautakunnalle ja pyrkii tehokkaasti tiedottamaan toiminnastaan ja pitämään yhteyttä kaupungin hallintoon, kaupunkilaisiin sekä tiedotusvälineisiin. Peruskuntalaisen mahdollisuuksia vaikuttaa vanhusneuvoston työhön kehitetään tietotekniikan, palautejärjestelmän rakentamisen ja erilaisten tapaamistilaisuuksien kautta.

Vanhusneuvoston nimeää ikäihmisten lautakunta. Neuvoston toimikausi on valtuustokausi. Vanhusneuvostoon kuuluu eläkeläisjärjestöjen edustajina yhdeksän (9) varsinaista jäsentä sekä yhdeksän (9) varajäsentä. Lisäksi vanhusneuvostoon kuuluvat ikäihmisten lautakunnan edustaja ja varaedustaja. Tarvittaessa vanhusneuvosto kutsuu asiantuntijan eri hallinnonaloilta. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii ikäihmisten lautakunnan nimeämä työntekijä. Vanhusneuvosto valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

VANHUSNEUVOSTO 2013-2017 (jatkaa 31.5.2017 saakka)

Varsinaiset jäsenet:

 • Heikki Karisto, hkaristo(at)gmail.com, Tuulos,
  Sotainvalidit, Sota- ja Rintamaveteraanit
 • Kirsti Parikka, kirstiparikka(at)suomi24.fi, 0400 776 112, Hämeenlinna, Hämeenlinnan Kansalliset Seniorit ry
 • Anna-Liisa Torvinen, torvinen.annaliisa(at)gmail.com, 0400 859 778, Hämeenlinna, Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry
 • Sirkku Vesanen, sirkku.vesanen(at)gmail.com, 040 701 3308, Lammi, Lammin Eläkkeensaajat ry
 • Veikko Rantanen, veikko.olavi.rantanen(at)gmail.com, 050 511 8065, Kalvola, Eläkeliiton Kalvolan yhdistys ry
 • Seppo Saari, 050 381 4005, Hauho, Eläkeliiton Hauhon yhdistys ry
 • Jarmo Röksä, jarmo.roksa(at)hotmail.com, 050 521 9301, Hämeenlinna, Hämeenlinnan Eläkeläiset ry
 • Ensio Koitto, ensio.koitto(at)pp.inet.fi, 040 705 0158, Hämeenlinna, Hämeenlinnan Seudun Kristillliset Eläkeläiset ry
 • Pentti Nyholm, pikku-pena(at)luukku.com, 040 838 2846, Hämeenlinna, Ikäihmisten lautakunta

Varajäsenet:

 • Antero Rättö, anra(at)armas.fi, 040 502 1929, Hämeenlinna, 
  Sotainvalidit, Sota- ja Rintamaveteraanit
 • Terttu Korkeaoja, terttu.korkeaoja(at)gmail.com, 040 515 6428, Hämeenlinna, Hämeenlinnan Kansalliset Seniorit
 • Reijo Suominen, reijo.suominen(at)pp3.inet.fi, 0500 607 714, Hämeenlinna, Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry
 • Seppo Salonen, sepposalonen40(at)gmail.com, 040 777 6733, Hämeenlinna, Eläkeliitto Hämeenlinnan yhdistys ry
 • Helmi Leimu, 0400 585 803, Renko, Eläkeliiton Rengon yhdistys ry
 • Alice Tiainen, alice.tiainen(at)gmail.com, 044 033 9970, Hämeenlinna, Hämeenlinnan Eläkeläiset ry
 • Eira Vuorela, eira.vuorela(at)pp.inet.fi, 040 736 3793, Lammi, 
  Lammin Kansalliset Seniorit ry
 • Juhani Hämäläinen, juhani.hamalainen(at)hotmail.com, 040 451 0615, Hämeenlinna, Hämeenlinnan Seudun Kristilliset Eläkeläiset
 • Pipsa Häkkinen, pipsa.hakkinen(at)koti.fimnet.fi, 040 557 9661, Hauho, Ikäihmisten lautakunta, varajäsen

Vanhusneuvoston sihteeri:

Riitta Tuominen
Erityissuunnittelija
Hämeenlinnan kaupunki
Ikäihmisten palvelut

Raatihuoneenkatu 9-11, 4. kerros
riitta.tuominen (at) hameenlinna.fi
03 621 2312

Asiasanat: vanhusneuvosto
Viimeksi muokattu: 26.6.2017