*************************************************

Nuorisopalvelut toimii

  • nuorisotiloilla ja kouluilla,
  • järjestää tapahtumia ja leirejä sekä
  • tukee nuorten osallistumista ja vaikuttamista.

Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria erilaisten palvelujen piiriin. Teemme yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä seurakunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa.

Youth Services act

  • at youth clubs and schools,
  • organize activities and camps and
  • support young people's participation and influence.

Outreach youth work helps young people to reach out different services. We co-operate with the third sector, as well as with the churches' youth workers.

Asiasanat: nuoret, nuorisopalvelut
Viimeksi muokattu: 27.11.2018