vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistys

Koulussamme toimii vanhempainyhdistys ja vanhempainyhdistyksen toimintaan voivat osallistua kaikki huoltajat, joilla on lapsia koulussamme. Yhdistyksen hallituksen kokoukset ovat huoltajille avoimia. Yhdistys toimii kodin ja koulun …

Vanhempainyhdistys

Saaristen koululle on perustettu vanhempainyhdistys nimeltään Saaristen koulun vanhempainyhdistys ry. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Minna Kolari.Yhteystiedot: minsku07@gmail.com / puh. 050 5391865 Yhdysvanhempina toimivatMinna Kolari ja Teija …

Vanhempainyhdistys

Seminaarin koulun vanhempainyhdistys ry:n tavoitteena on edistää vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä, tukea kotia ja koulua hyvän oppimis- ja kasvuympäristön luomisessa sekä tuoda esille vanhempien kannanottoja …

Vanhempainyhdistys

Ortelan koulussa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys. Yhdistys kokoaa vanhempia yhteen keskustelemaan, suunnittelemaan, ideoimaan ja toteuttamaan muun muassa varainkeruutempauksia, retkiä ja tapahtumia. Yhdistys on tiiviissä yhteistyössä koulun …

Vanhempainyhdistys

Tuuloksen koulun vanhempainyhdistys ’TUULOKSEN KOULUN VANHEMMAT RY’ on Suomen vanhempainliitto ry:n jäsen ja ajaa Tuuloksen koulun kaikkien oppilaiden etuja. VANHEMPAINYHDISTYS edistää koulun ja kotien välistä …

Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistyksen jäsenet ottavat mielihyvin vastaan koulutyöhön ja yhdistyksen toimintaan liittyviä terveisiä ja kehitysideoita. Vanhempainyhdistyksen tarkoitus: edistää koulun oppilaiden opiskelumahdollisuuksia tukea koulun oppilaiden harrastuksia parantaa kodin …

Vanhempainyhdistys

Tervetuloa Miemalan koulun vanhempainyhdistykseen! Vanhempien läsnäolo koulussa on tärkeää. Yhdessä vanhemmat voivat osallistua koulun kehittämiseen ja arkeen, tukea koulua opetus- ja kasvatustehtävässä sekä vaikuttaa lapsia …

Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistyksellä on tärkeä osuus oppilaiden erilaisten toimintojen tukemisessa. Hyvässä yhteistyössä koulun kanssa pystymme olemaan mukana koulun toiminnassa ja avustamaan taloudellisesti mahdollisissa tarvekohdissa. Vanhempainyhdistyksen johtokunta valitaan …

Vanhempainyhdistys

Hauhon Yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa, tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda oppilaille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö, sekä …