hulevedet

Hulevedet

Mitä on hulevesi? Hulevedeksi kutsutaan sadevesiä ja lumien sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta ja muilta rakennetuilta pinnoilta. Myös perustusten kuivatusvedet ovat hulevesiä. Asemakaava-alueella kokonaisvastuu …