Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 10: Kohti uutta

Tässä on kymmenes blogikirjoitus kirjoitusten sarjasta, jossa esittelemme Hämeenlinnan seudulla toimivia tai päättymässä olevia työllisyyshankkeita.

Hankkeet työllisyyttä edistämässä -sarjan kymmenennessä kirjoituksessa esittelyssä on Kohti uutta -hanke. Lue, mitä hankkeessa tehdään Hämeenlinnan seudun työllisyyden edistämiseksi!

Hankkeen nimi:

Kohti uutta

Lyhyt kuvaus:

Kohti uutta -hankkeessa huomiota kiinnitetään kaikkien haavoittuvassa asemassa olevien nuorten – mukaan lukien maahanmuuttajataustaisten – tavoittamiseen ja kuulemiseen. Tämän lisäksi lisätään Hämeenlinnassa toimivien eri alojen ammattilaisten tietoja ja taitoja toimia sekä kohdata monenlaisia nuoria ja heidän haasteitaan.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Kuulla 18–25-vuotiaita nuoria siitä, miten he kokevat vaikuttavansa omaan elämäänsä ja miten he kokevat tulevansa kuulluksi esimerkiksi erilaisissa palveluissa. Ammattilaisten osaamista tuetaan ja lisätään erilaisilla menetelmillä ja mahdollistetaan vertaistukea eri toimijoiden kesken.

Ketkä ovat kohderyhmänä?

  • Syrjäytymisvaarassa olevat, jälkihuollon piiriin kuuluvat, ilman huoltajaa maahan saapuneet 18-25-vuotiaat pakolaisnuoret sekä vastaavassa elämäntilanteessa olevat muut maahanmuuttajataustaiset ja kantasuomalaiset nuoret.
  • Nuorten kanssa työskentelevät tai heitä kohtaavat ammattilaiset.

Miten hanke tukee työnhakijoita työelämään siirtymisessä?

Tekemällä yhteistyötä TE25-uudistuksessa sekä KOTO24-uudistuksessa ja mallintamalla monialaisen Kiihdyttämön ajattelun ja toiminnan tavaksi. TE25- ja KOTO24 -uudistukset parantavat työvoima- ja elinkeinopalveluita. Niiden tavoitteena on tukea työnhakijoita nopeammassa ja sujuvammassa työllistymisessä. Kohti uutta -hankkeessa tämä otetaan huomioon monialaisessa Kiihdyttämössä, jonka toiminta on suunniteltu nuorille, pidempään työttömänä olleille ja erityisen tuen tarpeessa oleville työnhakijoille.

Miten hanke tukee työnantajia?

Tukemalla ja lisäämällä tietotaitoa esimerkiksi koulutuksilla.

Onnistunut asiakastarina viimeisen puolen vuoden ajalta?

Hankkeen Nuorten ääni -keskusteluun osallistuvat nuoret tapasivat toisensa kesäkuun alussa tulevaisuus -teemalla. He saivat luvan kanssa unelmoida, haastaa ja pohtia myös omaa tarvetta muuttua kohti unelmien toteutumista. Heidän vastauksensa teeman ajankohtaisuudesta oli vastausten mukaan tärkeä!

Maistiaisia hankkeen konkreettisista toimenpiteistä viimeisen puolen vuoden ajalta?

  • Hankkeessa on toteutettu kerran kuussa asiantuntijaverkoston aamupala, johon on osallistunut melkein aina yli 40 henkilöä yli 10 eri toimialalta. Aamupaloilla on vieraillut ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten Suomen Punaisen Ristin Turvatalojen johtaja Leena Suurpää, Anneli Portman THL:stä ja Risto Kaakinen Maanpuolustuskoulusta. Aamupaloilla on käyty yhdessä erilaisia case -esimerkkejä, joiden ratkaisuja on yhteisesti pohdittu.
  • Hankkeessa on kerätty osallisuuskyselyn avulla nuorten kokemuksia osallisuudesta. Kyselyihin on osallistunut 45 nuorta 9 eri toimijan toiminnoista. Näistä 13 nuorta halusi mukaan hankkeen Nuorten ääneen, jossa heitä kyselyn lisäksi vielä haastateltiin. He saivat halutessaan osallistua oman toimintansa lisäksi vielä muihin toimintoihin sekä heille järjestettiin myös oma tapaaminen, jossa yhdessä pohdittiin tulevaisuutta ja millainen haluttu tulevaisuus kullakin oli.
  • Hankkeessa rakennetaan tällä hetkellä monialaista Kiihdyttämöä, jonka tavoitteena on pureutua kinkkisiin ja monitasoisiin haasteisiin, mikäli haasteet estävät kohderyhmän työllistymisen. Kiihdyttämön jäsenistö valitaan elokuun 2024 aikana ja itse työskentely aloitetaan syyskuussa. Kiihdyttämössä käytetään systeemistä ajattelua ja tämän avaamiseksi konstellaatio-menetelmää, joka auttaa ymmärtämään, millaiset mekanismit vaikuttavat asioiden välillä. Mukana tässä on aina kyseinen nuori, jonka asioita käsitellään. Kiihdyttämön jäsenistöön toteutettiin anonyymi hakuprosessi, jossa samalla testattiin Hämeenlinnan kaupungin uudenlaista rekrytointikäytäntöä. Katso hakuvideo täältä.
  • Hankkeessa on myös haluttu tuoda eri toimijoiden omat vahvuudet esiin sekä tunnustaa samalla toisten vahvuuksia kokonaistavoitteen hyödyntämisessä. Siksi hankkeessa alettiin toteuttamaan kerran kuussa somehaaste, joka lähti Hämeenlinnan kaupungin kunnanjohtajan työhuoneesta. Niinpä somehaaste onkin jo kiertänyt yrityksistä teatteriin, liikunta-alan toimijoihin sekä nuorille tuttuihin nuorille suunnattuihin paikkoihin kuten Ohjaamolle. Katso ensimmäinen haastevideo täältä.
henkilöitä istumassa tuoleilla ja juttelemassa keskenään iloisesti
Kohti uutta -hankkeen aamupalatilaisuudet ovat olleet suosittuja

Seuraa hanketta täällä:

Hankkeella ei ole omia viestintäkanavia, mutta seuraamalla Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia kuulet välillä myös tästä hankkeesta.

Lue myös: Hankkeet – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Lue aiemmat kirjoitukset:

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 1: LOIKKA-hanke – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 2: Hämeen malli -hanke – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 3: TyöPolku – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 4: WorkLAB-2 – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 5: Opiskelijoiden työllistymisen ja pitovoiman edistäminen Kanta-Hämeessä – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 6: Oppien osallisuuteen – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 7: Valjakolla työelämään – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 8: MORE – Monimuotoisen rekrytointiosaamisen kehittäminen – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 9: Työtä kyllä riittää – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)