Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 5: Opiskelijoiden työllistymisen ja pitovoiman edistäminen Kanta-Hämeessä

Tässä on viides blogikirjoitus kirjoitusten sarjasta, jossa esittelemme Hämeenlinnan seudulla toimivia tai päättymässä olevia, työllisyyttä edistäviä hankkeita.

Hankkeet työllisyyttä edistämässä -sarjan viidennessä kirjoituksessa esittelyssä on Opiskelijoiden työllistymisen ja pitovoiman edistäminen Kanta-Hämeessä -hanke. Lue, mitä hankkeessa tehdään Hämeenlinnan seudun työllisyyden edistämiseksi!

Hankkeen nimi:

Opiskelijoiden työllistymisen ja pitovoiman edistäminen Kanta-Hämeessä

Lyhyt kuvaus hankkeesta:

ESR-rahoitteinen hanke, joka on käynnissä ajalla 1.3.2023-31.8.2025.

Ryhmähankkeen päätoteuttaja on Hämeenlinnan kaupunki ja muut osatoteuttajat ovat Linnan Kehitys, Koulutuskuntayhtymä Tavastia sekä Hämeen ammattikorkeakoulu – HAMK.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Hankkeen tavoitteena on valmistuvien opiskelijoiden asettuminen ja työllistyminen Kanta-Hämeen alueelle. Edistämme osaavan työvoiman ja työnantajien osaajatarpeiden kohtaamista tehostamalla uraohjausta alueen oppilaitoksissa, vahvistamalla yritysyhteistyötä ja dialogia työnantajien ja oppilaitosten välillä sekä tukemalla työnantajien rekrytointiosaamista. Tuomme esiin maakunnan lumovoimaa ja tuemme opiskelijoiden kiinnittymistä alueelle jo opintojensa aikana. Vahvistamme yritysmyönteistä ilmapiiriä ja madallamme opiskelijoiden kynnystä yrittäjyyteen hyödyntämällä monialaisia verkostoja ja palveluita.

Ketkä ovat kohderyhmänä?

Hankkeen kohderyhmää ovat HAMKin ja Tavastian opiskelijat sekä alueen työnantajat

Miten hanke tukee työnhakijoita työelämään siirtymisessä?

Hankkeen toimenpiteisiin sisältyy mm. työnhakutaitojen ja työelämävalmiuksien vahvistamista, kuten oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, oman työn johtaminen, työnhakuun valmistautuminen ja työyhteisötaidot.

Miten hanke tukee työnantajia?

Hankkeessa tuetaan työnantajien rekrytointiosaamisen vahvistamista. Kyseessä on esimerkiksi osaajatarpeiden sanoittaminen ja myönteisen työnantajamielikuvan luominen.

Maistiaisia hankkeen konkreettisista toimenpiteistä viimeisen puolen vuoden ajalta?

  1. Tavastialla toimintansa on käynnistänyt henkilöstövuokrausyritys TaitavaRekry. Sen tavoitteena on auttaa opiskelijoita työllistymään ja olla työnantajille rekrytointikumppani, joka on apuna myös koulutustarpeissa. Ensimmäiset työntekijät työllistyivät TaitavaRekryn kautta alkuvuodesta.
  2. Hämeen ammattikorkeakoululla kehitetään uutta uraohjauksen mallia. Toisen vuoden sosionomiopiskelijoista on koottu pilottiryhmä, jolle järjestetään tehostettua uraohjausta. Tarkoituksena on kerätä tietoa heidän opintopolustaan, uraohjaustarpeistaan sekä opintojen loppuvaiheen uraohjauksen onnistumisesta ja työllistymisestä. Samalla syntyy tilaisuus päästä keskustelemaan opiskelijoiden kanssa paikkakunnalle kiinnittymisestä ja seikoista, joiden perusteella he valintansa tekevät.
  3. Linnan Kehitys on käynnistänyt alkuvuodesta uuden yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille suunnatun palvelun, Creative Business Clubin, eli tutummin CBC:n. Pari ensimmäistä tapahtumailtaa onkin kerännyt Parkkiin mukavan määrän nuoria. CBC:n taustalla on usean yrittäjyyttä edistävän paikallisen toimijan yhteistyö ja sen tarkoitus on tarjota matalalla kynnyksellä inspiraatiota ja tietoa, sekä tarjota kävijöille myös mahdollisuuksia verkostoitumiseen.
  4. Seudun suurin opinto- ja rekrytointitapahtuma Tekijä 2024 järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Loimua Areenalla. Uusi tapahtumapaikka keräsi ennätysmäärän kävijöitä ja näytteilleasettajia, sekä mahdollisti monipuolisen ohjelman koko tapahtuman ajaksi. Ohjelmalavalla kuultiin mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja ja paneelikeskusteluita. Myös ensi vuoden tapahtuma järjestetään hankkeen ja Linnan Kehityksen yhteistyönä.
Pekka Hyysalo puhumassa messuyleisölle Tekijä-tapahtumassa, yleisössä paljon katsojia.

Pekka Hyysalo veti yleisön täyteen Tekijä-tapahtumassa tammikuussa 2024. Kuva: Anne Nikander

Seuraa hanketta täällä:          

Hankkeella ei ole omia verkkosivuja tai somekanavia. Hankkeesta on kerrottu osallistuvien organisaatioiden omissa kanavissa.

Lue aiemmat kirjoitukset:

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 1: LOIKKA-hanke – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 2: Hämeen malli -hanke – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 3: TyöPolku – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 4: WorkLAB-2 – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)