Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 2: Hämeen malli -hanke

Tässä on toinen blogikirjoitus kirjoitusten sarjasta, jossa esittelemme Hämeenlinnan seudulla toimivia tai päättymässä olevia työllisyyshankkeita. Esittelyssä painottuvat hankkeet, joilla edistetään paikallista työllisyyttä. Kaikki hankkeet eivät kuitenkaan suoranaisesti ole työllisyyshankkeita, mutta niiden tavoitteet ja toiminta liittyvät vähintään välillisesti työllisyyden edistämiseen.

Hankkeet työllisyyttä edistämässä -sarjan toisessa kirjoituksessa esittelyssä Hämeen malli – vaikuttavuutta työ- ja koulutuskokeiluihin -hanke. Lue niin tiedät, mitä tässä hankkeessa tehdään Hämeenlinnan seudun työllisyyden edistämiseksi!

Hankkeen nimi:

Hämeen malli – vaikuttavuutta työ- ja koulutuskokeiluihin

Lyhyt kuvaus hankkeesta:

Hämeen mallissa etsimme hyviä tapoja vahvistaa työ- ja koulutuskokeiluprosesseja. Selkeytämme työnantajan, työkokeilijan ja työyhteisön jäsenten roolia. Kehitämme uutta työ- ja koulutuskokeilumallia sekä tuemme työkokeiluiden onnistumista mentorointimallin avulla. Näin pyrimme osaltamme ratkaisemaan Hämeen alueen työttömyyden haastetta ja auttamaan työnantajia ja työntekijöitä kohtaamaan toisensa.

Kuusi naista seisoo vierekkäin portailla ja katsoo kameraan
Hämeen mallin hanketyötekijöitä

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Kehittämis- ja pilotointityössä uudelleen muotoillaan työ- ja koulutuskokeiluprosesseja selkiyttämällä työnantajan, työkokeilijan ja työyhteisön jäsenten roolia prosessissa. Pilotoidaan mentorointimallia ja kehitetään työkokeiluista viestimistä uudella, ennakkoluulottomalla tavalla. Myös työ- ja koulutuskokeilujen roolia ja toimivuutta TE-uudistusta varten päästään asemoimaan.

Hankkeen tavoitteet kiteytetysti:

1. Osallistujien työ- ja toimintakyvyn lisääminen työ- ja koulutuskokeilumallia kehittämällä

2. Asemoida työkokeiluiden roolia TE24-uudistuksessa

3. Työkokeiluiden opinnollistamisen pilotointi

4. Tukea työ- ja koulutuskokeilijoita urapolulle kiinnittymisessä

Ketkä ovat kohderyhmänä?

Varsinaista kohderyhmää ovat 16–64-vuotiaat hämäläiset, jotka ovat työttöminä, työnhakijoina tai työn ja koulutuksen ulkopuolella. Välillistä kohderyhmää ovat työvoimaviranomaiset sekä työnantajat/organisaatiot, jotka jo toteuttavat työkokeiluita tai haluaisivat tulevaisuudessa mahdollistaa työkokeiluita omissa organisaatioissaan.

Miten hanke tukee työnhakijoita työelämään siirtymisessä?

Tarjoamme yksilöllistä tukea osallistujan omalla polulla kohti työkokeilua, työtä tai opiskelua. Tuki on ratkaisukeskeistä ja tavoitteellista. Osatoteuttaja Hyria tarjoaa tukea erityisesti maahan muuttaneille työnhakijoille. Tarjoamme esimerkiksi yksilö- ja ryhmämuotoista valmennusta, jossa työnhakija saa vahvistusta pitkän tähtäimen suunnitelmiinsa sekä aikaa keskittyä pohtimaan omia vahvuuksiaan, voimavarojaan, taitojaan ja osaamistaan.

Pyrimme vahvistamaan osallistujiemme valmiuksia kohti työkokeilua (ja siitä eteenpäin). Tuki voi olla myös käytännönläheistä, kuten työ(kokeilu)paikkojen etsimistä, työhaastatteluun valmistautumista tai ansioluettelon päivittämistä. Lisäksi pilotoimme tulevaisuusvalmennusta, jolla halutaan tukea osallistujia pysymään ura-/opiskelupoluillaan.

Miten hanke tukee työnantajia?

Tuemme työnantajia työkokeiluiden onnistuneessa toteuttamisessa. Jaamme tietoa työkokeiluiden mahdollisuuksista ja erilaisista työllistämisen tuista. Rakennamme mentorointimallia työkokeiluiden tueksi. Mentorointimallin tavoitteena on edistää mm. hiljaisen tiedon siirtymistä kokeneilta työntekijöiltä uusille alan osaajille.

Mentorointimallin pilotointiin tavoittelemme organisaatioita, jotka haluavat mahdollistaa työntekijöidensä toimia työkokeilijoiden mentoreina muutaman tunnin kuukaudessa. Lisäksi tarjoamme tukea ja neuvontaa työkokeiluihin liittyvissä käytännön kysymyksissä.

Onnistunut asiakastarina viimeisen puolen vuoden ajalta?

Asiakas oli yhteydessä Hämeen malliin nähtyään hankkeen esitteen. Hänellä oli taidealan ammattikorkeakoulututkinto, mutta hän oli ollut työttömänä jo jonkin aikaa. Asiakas oli kiinnostunut taulujen kehystyksestä, ja toiveen pohjalta ryhdyttiin selvittämään työkokeilu- ja opiskelumahdollisuuksia. Selvisi, että kyseistä tutkintoa ei enää järjestetä.

Asiakkaan kanssa pohdittiin, millaisia vaihtoehtoisia polkuja voisi löytyä. Hän kertoi kiinnostuksestaan puuhun taiteen materiaalina. Hämeen mallin työntekijä ehdotti työvoimakoulutusta puualan perustutkintoon. Asiakas innostui mahdollisuudesta, mutta ennen opintoihin hakeutumista hän halusi käydä oppilaitoksella tutustumassa.

Työntekijä oli yhteydessä koulutuksen järjestäjään, ja puualan opettaja rohkaisi asiakasta hakeutumaan koulutukseen. Selvisi, että vaikka kehystysalan tutkintoa ei enää tarjota, puualan perustutkinnossa opetellaan hyödyntämään puuta materiaalina monipuolisesti. Asiakas kävi tutustumassa opetukseen yhden päivän ajan, minkä jälkeen hän päätti hakea mukaan koulutukseen.

Asiakkaan kanssa harjoiteltiin vielä pääsykoehaastatteluun. Lopputuloksena asiakas pääsi opiskelemaan. Asiakkaan palaute Hämeen mallille:

Kun kokee, että tulee ymmärretyksi, on myös mahdollista aidosti saada juuri omia asioitaan eteenpäin.

Maistiaisia hankkeen konkreettisista toimenpiteistä viimeisen puolen vuoden ajalta?

Olemme kevään 2024 aikana päässeet pilotoimaan kahta työkokeilun opinnollistamista. Työkokeilijat opinnollistavat tutkinnonosan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta. Kokemukset opinnollistamisesta ovat tähän mennessä olleet kannustavia ja myönteisiä. Erityisesti työkokeilijat ovat olleet innoissaan mahdollisuudesta tunnistaa ja näyttää osaamistaan.

Hämeen mallissa pilotoimme työkokeilujen vaikuttavuuden lisäämistä esimerkiksi liittämällä työkokeiluun opinnollistamista. Pilotoimme myös tulevaisuusvalmennusta, jonka tarkoituksena on tukea työ- ja koulutuskokeilijoita urapolulle kiinnittymisessä. Tulevaisuusvalmennuksen pilotointiin on osallistunut noin kymmenhenkinen ryhmä hankkeen osallistujia.

Teemoja tulevaisuusvalmennuksessa ovat mm. tulevaisuusajattelu (menneisyys, nykyisyys, lähitulevaisuus ja pitkän tähtäimen suunnitelmat), arvot, motivaatio, toivo, itsemyötätunto sekä voimavarat. Teemoja käsitellään erilaisten harjoitusten avulla ja keskustellen.

Seuraa hanketta täällä:

Lue muut sarjan kirjoitukset:

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 1: LOIKKA-hanke – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)