Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 8: MORE – Monimuotoisen rekrytointiosaamisen kehittäminen

Tässä on kahdeksas blogikirjoitus kirjoitusten sarjasta, jossa esittelemme Hämeenlinnan seudulla toimivia tai päättymässä olevia työllisyyshankkeita.

Hankkeet työllisyyttä edistämässä -sarjan kahdeksannessa kirjoituksessa esittelyssä on MORE-hanke. Lue, mitä hankkeessa tehdään Hämeenlinnan seudun työllisyyden edistämiseksi!

Hankkeen nimi:

MORE – Monimuotoisen rekrytointiosaamisen kehittäminen

Lyhyt kuvaus:

MORE – Monimuotoisen rekrytointiosaamisen kehittäminen (ESR+) -hanke edistää Hämeen alueen pk-yritysten rekrytointiosaamista ja lisää tietoa monimuotoisista rekrytointikäytänteistä. Hanke on Hämeen ELY-keskuksen ja LAB-ammattikorkeakoulun ryhmähanke.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

1. Työnantajien rekrytointiosaamisen lisääminen ja monimuotoisten rekrytointikäytäntöjen kehittäminen

2. Työyhteisöjen monimuotoisuusvalmiuksien parantaminen

3. Työnvälityksen asiantuntijoiden osaamisen lisääminen monimuotoisesta rekrytoinnista

4. Tietoisuuden lisääminen laajasti monimuotoisen rekrytoinnin hyödyistä ja hyvistä käytännöistä

MORE-hankkeen esite

Ketkä ovat kohderyhmänä?

Hämeen mikro- ja pk-yritykset, yrittäjät ja johdon asiantuntijat ja esihenkilöt.

Myöhemmin hankkeessa kohderyhmänä myös Hämeen alueen työllisyyden asiantuntijat, joiden osaamista kehitetään hankkeen tuloksilla.

Miten hanke tukee työnhakijoita työelämään siirtymisessä?

Hankkeen toiminta on kohdennettu yrityksille. Lisäämällä tietoisuutta monimuotoisista rekrytointikäytänteistä -mahdollisuuksista ja -palveluista edistämme erilaisten työnhakijoiden mahdollisuutta työllistyä.

Miten hanke tukee työnantajia?

Rekrytointivalmentaja sparraa yritysten johtoa ja esihenkilöitä monimuotoisista rekrytointikäytänteistä ja kartoittaa rekrytointiosaamista sekä tarpeita. Lisätään tietoa mahdollisuuksista ja hyvistä toimintatavoista sekä edistetään työyhteisöjen monimuotoisuusvalmiuksia esimerkiksi työyhteisövalmennuksen avulla.

Mies katsoo kameraan ja hymyilee, edessään tietokone
MORE-hankkeen rekrytointivalmentaja Pedro Bejarano

Maistiaisia hankkeen konkreettisista toimenpiteistä viimeisen puolen vuoden ajalta?

  • Toteutimme kevään 2024 aikana rekrytointikyselyn Hämeen alueen yrityksille ja sen kautta löytyi useita monimuotoisista rekrytointikäytänteistä ja rekrytointiosaamisen kehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä. Näiden yritysten rekrytointiosaamista on kevään aikana kartoitettu ja etsitty ratkaisuja esimerkiksi työvoimapulasta kärsivien yritysten tarpeisiin.
  • Olemme verkostoituneet laajasti koko Hämeen alueella eri hanketoimijoiden, oppilaitosten ja työelämätoimijoiden kanssa. Suunnitteilla on myös yhteisiä tilaisuuksia syksylle.
  • Viestintämme on onnistunutta somekanavissa ja hanke on tavoittanut laajasti Hämeen alueen yhteistyötahoja.

Seuraa hanketta täällä:

LinkedIn: MORE – Monimuotoisen rekrytointiosaamisen kehittäminen: https://www.linkedin.com/company/more-monimuotoisen-rekrytointiosaamisen-kehittaminen?trk=public_post_feed-actor-name

Instagram: @monimuotoinenrekry

Lisätietoa hankkeesta: https://www.ely-keskus.fi/more-monimuotoisen-rekrytointiosaamisen-kehittaminen-hameessa

Lue aiemmat kirjoitukset:

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 1: LOIKKA-hanke – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 2: Hämeen malli -hanke – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 3: TyöPolku – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 4: WorkLAB-2 – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 5: Opiskelijoiden työllistymisen ja pitovoiman edistäminen Kanta-Hämeessä – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 6: Oppien osallisuuteen – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 7: Valjakolla työelämään – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 9: Työtä kyllä riittää – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 10: Kohti uutta – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)