Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 9: Työtä kyllä riittää

Tässä on yhdeksäs blogikirjoitus kirjoitusten sarjasta, jossa esittelemme Hämeenlinnan seudulla toimivia tai päättymässä olevia työllisyyshankkeita.

Hankkeet työllisyyttä edistämässä -sarjan yhdeksännessä kirjoituksessa esittelyssä on Työtä kyllä riittää -hanke. Lue, mitä hankkeessa tehdään Hämeenlinnan seudun työllisyyden edistämiseksi!

Hankkeen nimi:

Työtä kyllä riittää

Lyhyt kuvaus hankkeesta:

Hankkeessa tuetaan yrityksiä työllistämään täsmätyökykyisiä henkilöitä.

Lisäksi hankkeessa kehitetään alueen palveluita tukemaan täsmätyöllistymistä sekä koulutetaan omien oppilaitosten (Ammattiopisto Tavastia ja Kiipula) henkilöstöä tähän työhön.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

1) Valmistuvien täsmätyökykyisten opiskelijoiden palvelupolun laadun parantaminen 

2) Työnantajien rekrytointimenetelmien monipuolistaminen, perehdytysosaamisen lisääminen sekä työyhteisöjen monimuotoisuuden vahvistaminen

3) Oppilaitosten henkilöstön ja työllisyystoimijoiden osaamisen vahvistaminen täsmätyöllistämisessä

4) Verkostoyhteistyön vahvistuminen toimijoiden välillä palvelurakenteen muuttuessa

Ketkä ovat kohderyhmänä?

 • Erityisestä tuesta hyötyvät asiakkaat
 • Työelämän edustajat
 • Oppilaitosten henkilöstö
 • Työllisyystoimijat

Miten hanke tukee työnhakijoita työelämään siirtymisessä?

 • Hanke auttaa yrityksiä ymmärtämään täsmätyöllistämisen keinoja sekä auttaa mm. palkkatukien hakemisessa sekä valmentaa työyhteisöjä.
 • Lisäksi oppilaitosten henkilöstön osaamisen kehittämisellä tuetaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden siirtymistä työelämään laadukkaalla ohjauksella. Palveluiden kehittämisen myötä asiakkaat saavat oikeanlaista ja oikea-aikaista palvelua olleessaan työnhakijoina.
 • Hanke on järjestänyt Ohjaamolla ryhmiä, joiden tarkoituksena on valmentaa työnhakijoita selkeyttämään tarkemmin työnantajille omaa täsmäosaamistaan sekä niitä keinoja, jotka tukevat hänen työntekoaan siten, että paras osaaminen tulee näkyväksi.   

Miten hanke tukee työnantajia?

 • Hanke tukee työnantajia työllistämisen eri vaiheissa.  
 • Työn muotoilu on erityisen tärkeä vaihe täsmätyökykyisen työllistymisen edistämisessä, jotta täsmätyökykyinen pystyy antamaan omaa osaamistaan vastaavan työpanoksen. 
 • Työnkuvien muotoilun avulla edistetään työkokonaisuuden toimivuutta. Työt saadaan jakautumaan fiksummin ja usein myös tehtävänkuvat selkeytyvät.
 • Kokeneille työntekijöille saadaan järjestelyn avulla enemmän aikaa osaamista ja koulutusta vastaavan perustehtävän tekemiseen.
 • Työnantajia tuetaan myös erilaisten tukien hakemisessa sekä työntekijöiden löytymisessä.  

Maistiaisia hankkeen konkreettisista toimenpiteistä viimeisen puolen vuoden ajalta?

Hankkeessa kontaktoitiin työnantaja ja yhdessä hänen kanssaan koottiin työnkuva, joka vastasi heidän tarvettaan. Työnantajalle esiteltiin sopiva työkokeilija ja työkokeilun aikana työnkuvaa muotoiltiin vastaamaan työnkokeilijan osaamista. Työkokeilun aikana työnantajaa tuettiin työsuhteen rakentamisessa.

Lotan ja Karhuryhmän päiväkodin yhteiseen tarinaan voi tutustua täällä: https://www.hameenlinna.fi/blogi/uskallaunelmoida/

Maistiaisia hankkeen konkreettisista toimenpiteistä viimeisen puolen vuoden ajalta?

 • Hankkeen toteuttajina ovat Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Kiipulasäätiö. Oppilaitosten rooli erityisopiskelijoiden työllistymisen tukemisessa on kasvanut. Henkilöstön osaamista on lisätty työllistymistä edistävistä toimenpiteistä ja nivelvaiheen yhteistyötä on lisätty työllisyyspalveluiden ja paikallisen Ohjaamon kanssa.
 • Yritysyhteistyötä on vahvistettu. Yrityksille on tarjolla maksutonta koulutusta täsmätyöstä.
 • Yritysyhteistyön avulla on selvennetty työvoimatarvetta sekä työpaikan täsmätyötehtäviä. Työnantajia on autettu konkreettisesti työnkuvan rakentamisessa, sopivan henkilön löytymisessä sekä vahvan perehdytystuen antamisessa. Työssä pysymistä on tuettu tarpeen mukaan eri keinoin.
 • Yksi suuri konkreettinen toimenpide oli olla pääyhteistyökumppanina Linnan Kehitys Oy:n järjestämässä Hämeen Sukukokouksessa toukokuussa 2024. Hanke kutsui Topi ja Sointu Borgin kertomaan rohkeammasta rekrytoinnista. Topi kertoi omista kokemuksistaan täsmätyökykyisenä työnhakijana. Tilaisuus tavoitti yli 300 osallistujaa. 

Seuraa hanketta täällä:     

Facebook: https://www.facebook.com/tyotakyllariittaa

Verkkosivut: Työtä kyllä riittää – Koulutuskuntayhtymä Tavastia (kktavastia.fi) sekä Työtä kyllä riittää! – Hankkeet (kiipula.fi)

Instagram: Työtä kyllä riittää -hanke (@tyotakyllariittaa) • Instagram-kuvat ja -videot

LinkedIn: Työtä Kyllä Riittää- Hanke | LinkedIn

Lue sarjan aiemmat kirjoitukset täältä:

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 1: LOIKKA-hanke – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 2: Hämeen malli -hanke – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 3: TyöPolku – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 4: WorkLAB-2 – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 5: Opiskelijoiden työllistymisen ja pitovoiman edistäminen Kanta-Hämeessä – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 6: Oppien osallisuuteen – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 7: Valjakolla työelämään – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 8: MORE – Monimuotoisen rekrytointiosaamisen kehittäminen – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Hankkeet työllisyyttä edistämässä – osa 10: Kohti uutta – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)