Elinvoimajaoston päätökset 18.3.2024

Elinvoimajaoston kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta.

§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 9 Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Viitanen ja Anne Laatikainen

§ 10 Käsittelyjärjestys

§ 11 Viranhaltijapäätökset

§ 12 Kokouksen infot

§ 13 Kotoutumisohjelman seurantaraportti vuosilta 2022-2023

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 14 Hämeenlinnan matkailun toteutusohjelma

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 15 SCEC teräsohutlevykeskuksen toiminnan vuosiraportti 2023

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 16 Hämeenlinnan elinvoiman kärjet

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.