Elinvoimajaoston päätökset 5.2.2024

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Lehto ja Emmi Rantanen.

§ 3 Käsittelyjärjestys

§ 4 Viranhaltijapäätökset

§ 5 Tapahtuma- ja matkailualan kehittämisen määrärahan kohdentaminen

Käsittelyn kuluessa puheenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan Verkatehdas Oy:n hallinnoimaa Hämeenlinnan kokous- ja kongressitoimintaa tuetaan kuluvana vuonna 60 000 eurolla. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti ja muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 6 Hämeenlinnan kaupungin ja Linnan Kehityksen välinen palvelusopimus vuodelle 2024

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 7 Hämeenlinnan elinvoiman kärjet

Elinvoimajaosto päätti:

  1. Aloittaa Elinkeinot ja osaaminen -ohjelman valmistelun.
  2. Aloittaa Asumiskaupunkiohjelman valmistelun.

Palauttaa Elinvoiman kärjet muilta osin valmisteluun.