Joukkoliikennejaoston päätökset 15.2.2024

1 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

2 § Pöytäkirjan tarkastajat  

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miikka Valtonen ja Irma Taavela.

3 § Käsittelyjärjestys  

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

4 § Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet 2024          

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää merkitä tiedoksi.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

5 § Liiketoimintakauppa Hämeenlinnan joukkoliikennekohteista 2 ja 3

Pykälä poistettiin esityslistalta.

6 § Joukkoliikenteen yhdistelmäraportti vuodelta 2023

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen joukkoliikenteen yhdistelmäraportin vuodelta 2023.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

7 § Joukkoliikennejaoston kokoukset keväällä 2024

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää hyväksyä kokousaikataulun esityksen mukaisesti.

Päätös: Joukkoliikennejaosto päätti, että kevään toinen kokous pidetään 10.4.2024.

8 § Joukkoliikenteen ajankohtaiset asiat 2024

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.