Kaupunginhallituksen päätökset 11.3.2024

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 75 Poikkeaminen, 109-22-9903-3, Kylänalusta -puisto, Hattelmala, matkaviestintukiasema

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hakemuksen, koska maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt poikkeamisen edellytykset täyttyvät.

Poikkeaminen on voimassa kaksi vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava toimenpidelupa rakennusvalvonnasta. Toimenpidelupahakemukseen on liitettävä tämä päätös.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

§ 76 Talousarvioylitykset 2023

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
A. seuraaviin talousarviopoikkeamiin myönnetään ylitysoikeus:

1. konsernipalveluille 1.267.173 euron alitusoikeus käyttötalouden tuloihin
2. sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle 545.369 euron ylitysoikeus käyttötalouden menoihin.
3. kaupunkirakennelautakunnalle 146.945 euron ylitysoikeus käyttötalouden menoihin.
4. kaupunkirakennelautakunnalle talonrakennuksen investointituloihin 181.039 euron alitusoikeus

ja
B. valtuusto merkitsee tiedoksi rahastojen muutokseen liittyvän talousarviopoikkeaman.

§ 77 Hämeenlinnan kaupungin edustaja Räyskälä-Säätiön hallintoneuvostoon 2024-2026

Kaupunginhallitus päätti valita Hämeenlinnan kaupungin edustajaksi Joel Rinteen Räyskälä-Säätiön hallintoneuvostoon kaudelle 2024-2026.

§ 78 Hämeenlinnan kaupungin edustaja Aku-patsastoimikuntaan vuodelle 2024

Kaupunginhallitus päätti valita Hämeenlinnan kaupungin edustajaksi Anne Laatikaisen Aku-patsastoimikuntaan vuodelle 2024.

§ 79 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle vuoden 2024 presidentinvaalista maksettavan palkkion vahvistaminen

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle Ulla Pullolalle vuoden 2024 presidentinvaalista aiheutuneesta työmäärästä johtuvan kertapalkkion suuruudeksi 1.100 euroa.

§ 80 Vuoden 2024 europarlamenttivaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja niiden aukioloaikojen sekä vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2024 europarlamenttivaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat, niiden aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikat.