Kaupunginhallituksen päätökset 12.12.2024

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

35§ Maksuajan muutos lunastussopimukseen / McPaper Oy

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

36§ Talouden tasapainottamistyön raportointi

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

37§ HS Vesi liiketoimintasuunnitelman hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

38§ HS Vesi luottolimiitin määräaikainen korotus kaupungin konsernitilillä

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

39§ Sopimus tekojääradan rahoituksesta

Kokouksen kuluessa kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Teppo Turja teki esityksen, että kaupungin ja liikuntahallien rahoitusosuus tekojääradasta on korkeintaan 2,9 miljoonaa euroa.
Koska esitystä ei kannatettu, se raukesi.

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

40§ Lisäys hankintasuunnitelmaan integraatioalusta

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

41§ Moreenin eritasoliittymä

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

42§ Kiinteistöomaisuuden myyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

43§ Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

44§ Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

45§ Kaupunginhallituksen kirjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

46§ Informaatio ajankohtaisista asioista

Kaupunginhallitus keskusteli presidentinvaalin järjestelyistä sekä tulevien kunta- ja aluevaalien järjestelyistä.

47§ Ero luottamustehtävästä ja uuden varajäsenen vaali / Alpo Hirvioja

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.