Kaupunginhallituksen päätökset 15.1.2024

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 4 Yhteistyösopimus Hämeenlinnan MORE -Yritysalueen elinvoiman lisäämiseksi; Kaupunki, SRV-Rakennus Oy ja Linnan Kehitys Oy

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan yhteistyösopimuksen.

§ 5 Suunnittelualuevaraus 109-1-37-1, Kaivokatu 11, ST1 Oy, keskusta

Kaupunginhallitus

1) päätti myöntää ST 1 Oy:lle yksinoikeudella suunnittelualuevarauksen liitteessä 1 esitetyn ohjeellisen karttarajauksen mukaisesti 30.6.2025 saakka.
2) hyväksyi liitteenä 2 olevan yhteistyösopimuksen.
3) oikeutti geodeetin allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen sekä tekemään siihen teknisiä muutoksia.

§ 6 Halkikiventie, Perustava Elementti Oy maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus, Lammi

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan Hämeenlinnan kaupungin ja Perustava Elementti Oy:n välisen maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen.

§ 7 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 2603 Halkikiventie, hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 2603, Halkikiventie, Lammi.

§ 8 Asia poistettiin esityslistalta

§ 9 Hämeenlinnan kaupungin kaavoituskatsaus 2024

Kaupunginhallitus päätti
1) merkitä kaavoituskatsauksen tiedoksi.
2) ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee kaavoituskatsauksen tiedoksi.

§ 10 Veteraaniasiain neuvottelukunnan toiminnan päättyminen

Kaupunginhallitus päätti merkitä asian tiedoksi.

§ 11 Varavaltuutetun määrääminen, Perussuomalaiset r.p.

Kaupunginhallitus merkitsi keskusvaalilautakunnan päätöksen tiedoksi ja lähetti sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

§ 12 Varavaltuutetun määrääminen, Vihreä liitto r.p.

Kaupunginhallitus merkitsi keskusvaalilautakunnan päätöksen tiedoksi ja lähetti sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

§ 13 Vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien asettaminen sekä laitosäänestys vuoden 2024 presidentinvaalia varten

Kaupunginhallitus päätti muuttaa vaalilautakuntien ja toimikuntien kokoonpanoa seuraavasti:

1. Sari Salminen 1. vaalilautakuntaan (Keskusta) Sinikka Haapsamon tilalle.
2. Jaana Laine 4. vaalilautakuntaan (Ojoinen) Kirsi Norrin tilalle.
3. Antti Heikkilä 4. vaalilautakuntaan (Ojoinen) Michael Niemisen tilalle.
4. Johanna Aunola 11. vaalilautakuntaan (Hauho) Timo Mäkisen tilalle.