Kaupunginhallituksen päätökset 22.1.2024

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 21 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n (HS-Vesi) investointihankkeiden rahoittamiseksi

Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n ottamalle lainalle investointihankkeiden rahoittamista varten. 

§ 22 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n (HS-Vesi) lainajärjestelyjen toteuttamiseksi

Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n ottamalle lainalle lainajärjestelyjen toteuttamista varten.

§ 23 Vuonna 2024 myönnettävät avustukset

Kaupunginhallitus päätti, että vuonna 2024

  1. Verkatehdas Oy:lle maksetaan avustusta 750 000 euroa.
  2. Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:lle maksetaan avustusta 240 000 euroa.
  3. markkinointiyhteistyöhön kuuluvista yhteisöjen tuista ja yhteistyösopimuksista päätetään kaupunginjohtajan päätöksillä.
  4. muulta osin avustuksista ja mahdollisista oman pääoman ehtoisista sijoituksista päätetään erikseen.

§ 24 Hämeenlinnan kaupungin avaava tase ja avaava konsernitase

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto vahvistaa Hämeenlinnan kaupungin avaavan taseen ja avaavan konsernitaseen 1.1.2023 liitteen mukaisina. Talouspalveluille annetaan oikeus teknisten korjausten tekemiseen.

§ 25 Omistajapoliittiset linjaukset, päivitys

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  1. hyväksyy omistajapoliittiset linjaukset liitteen mukaisina. Päivitetyt linjaukset tulevat voimaan 6.2.2024 ja korvaavat aiemmat, valtuuston 3.10.2022 hyväksymät linjaukset.
  2. antaa kaupunginjohtajalle oikeuden tehdä linjauksiin teknisluonteisia muutoksia.

§ 26 Hämeenlinnan kaupungin eettiset toimintaperiaatteet

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevat Hämeenlinnan kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Toimintaperiaatteet korvaavat 6.4.2021 hyväksytyt eettiset ohjeet.

§ 27 Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Kaupunginhallitus päätti perustaa ja lakkauttaa virat esitetyn mukaisesti.

§ 28 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 29 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista

§ 30 Vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien asettaminen sekä laitosäänestys vuoden 2024 presidentinvaalia varten

Kaupunginhallitus päätti muuttaa vaalilautakuntien ja toimikuntien kokoonpanoa seuraavasti:
1. Antti Valkama 9. vaalilautakuntaan (Nummi-Vuorentaka) Arto Pylvänäisen tilalle.
2. Marjatta Saarela 11. vaalilautakuntaan (Hauho) Justiina Honkasen tilalle.